SVG 1

Structuurvisie windenergie Goeree-Overflakkee vastgesteld

Pondera Consult  |  03 July 2014

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee stemde donderdagavond 19 juni 2014 in met de aangepaste ‘partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee Windenergie’
In deze structuurvisie zijn plaatsingsgebieden voor windenergie aangewezen, onder meer op basis van het door Pondera Consult gemaakte planMER, in samenwerking met Bureau Waardenburg en H+N+S.

Plaatsingsgebieden

De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de structuurvisie de volgende plaatsingsgebieden aangewezen: Noordrand, Polder Van Pallandt, Anna Wilhelminapolder, Piet de Wit en Battenoert. Daarnaast zijn er binnen de gemeente nog twee locaties buiten deze gebieden waar al windturbines staan of waar deze al zijn vergund. Deze locaties, Herkingen en Hellegatsplein, blijven gehandhaafd.

Dit vormt het vertrekpunt voor de volgende fase waarin initiatiefnemers plannen uitwerken en meer gedetailleerde milieu-informatie verzamelen voor het wijzigen van het bestemmingsplan en aanvragen van de benodigde vergunningen voor hun windnergieprojecten.

Provinciale structuurvisie

Het planMER Windenergie Goeree-Overflakkee is daarnaast een belangrijke onderbouwing voor de aan te passen provinciale structuurvisie op het gebied van windenergie. De windenergielocaties op Goeree-Overflakkee worden in de Visie Ruimte en Mobiliteit opgenomen. Deze zal naar verwachting op 9 juli 2014 door Provinciale Staten worden vastgesteld.

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten