Vijf enthousiaste studenten van de bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement aan de Utrecht Universiteit, hebben in samenwerking met Pondera een antwoord proberen te geven op de vraag welke energieopslagtechnieken kansen kunnen bieden voor Nederlandse windprojecten.

Energieopslag is tegenwoordig een ‘hot topic’ en wordt algemeen beschouwd als een van de pijlers voor een energiesysteem dat volledig op duurzame bronnen draait. Er bestaan weliswaar meerdere energieprojecten die al gebruik maken van opslagtechnieken, maar het is momenteel niet gebruikelijk om energieopslag toe te voegen aan duurzame energieprojecten.

Uit alle beschikbare technieken hebben de studenten drie batterij-opslagtechnieken geselecteerd en die onderling vergeleken via een multicriteria-analyse. Dat betekent dat ze iedere techniek een score hebben gegeven voor verschillende factoren, bijvoorbeeld op het gebied van technologie (schaalbaarheid), kosten-baten (Levelised cost of Storage, of ‘LCoS’) en marktomstandigheden (o.a. wetgeving, subsidies, kennis door onderzoek en barrières).

Uit de analyse komt naar voren dat de HBr-Flow batterij in het algemeen goed scoort (zie onderstaande figuur). Dit komt voornamelijk doordat waterstof en broom relatief goedkope elementen zijn, waardoor de LCoS lager uitvalt. Na de HBr-Flowbatterij volgt de lithium-ionbatterij, de meest bekende opslagtechniek. De relatief hoge kosten van lithium en de beperkte schaalbaarheid zijn punten van aandacht bij deze techniek. De Liquid-airbatterij scoort goed wat betreft schaalbaarheid, maar over het geheel genomen is deze techniek als derde geëindigd. De studenten benadrukten dat de resultaten zijn beredeneerd vanuit een globaal systeemperspectief. De meest geschikte toepassing van energieopslag verschilt uiteindelijk sterk per project. Zo is de lithium-ionbatterij geschikt voor een snelle ontlading in korte tijd, en biedt de liquid-airbatterij potentie als een grote capaciteit benodigd is (+100 MW).

Heeft u vragen over dit onderzoek of bent u op zoek naar meer informatie over de mogelijkheden voor energieopslag bij een specifiek windproject? Neemt dan contact op met een van onze adviseurs.

Tot slot wil Pondera de studenten bedanken voor hun inzet en enthousiasme tijdens het onderzoek en wenst hun veel succes bij het vervolg van hun opleiding!