SVG 1

Succesvolle expertmeeting ecologie en windenergie

Pondera Consult  |  21 September 2018

Op donderdag 20 september jl. kwamen diverse experts uit de ecologie en windenergie branche samen. Tijdens deze besloten expertmeeting werden onder leiding van Pondera Consult en Stibbe gezamenlijk de knelpunten tussen ecologie en windenergie gesignaleerd en werd er nagedacht over mogelijke oplossingen.

Het doel van deze meeting was om op basis van prikkelende visies open met elkaar in gesprek te gaan over concrete -soms wellicht gedurfde- routes naar de toekomst of zoals het werd verwoord aan de sectortafel elektriciteit als onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord:

De wijze waarop de Vogel- en Habitatrichtlijn zodanig kan worden toegepast dat recht wordt gedaan aan de Wettelijk bescherming van kwetsbare soorten en tegelijkertijd meer ruimte wordt geboden voor hernieuwbare elektriciteit.

Deze sessie werd door alle deelnemende experts als zeer nuttig en interessant ervaren en zal vervolg krijgen om zo tot een mogelijk oplossingsvoorstel te komen.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze expertmeetings, kunt u zich aanmelden bij Ester Bierens, e.bierens@ponderaconsult.com.

Voor meer informatie:

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten