Het Traais Energie Collectief (TEC) heeft als doel om Terheijden volledig energieneutraal te maken. Eén van de projecten die daar aan bijdraagt is de Energiebrouwerij. Deze brouwerij is een ontmoetingsplaats waar zowel de mensen als de opgewekte energie van Terheijden bij elkaar komen. De boerderij heeft dus een dubbele functie, het is een plek waar aan de ene kant het verhaal van het dorp en het energiecollectief verteld kunnen worden om andere energiecoöperaties, dorpen en gemeenten te inspireren en waar aan de andere kant een eigen TEC-biertje wordt gebrouwen. Tevens komen op deze plek ook letterlijk de energiestromen van onder meer wind en warmte bij elkaar. Een ambitieus project dus, waar Pondera veel voor heeft betekend. Zo hebben we het vergunningsproces begeleid en hebben we de aanvraag omgevingsvergunning opgesteld voor de eerste en tweede fase van de verbouwing van de oude boerderij. Daarbij was het erg belangrijk dat de moderne functies van de Energiebrouwerij samen kunnen gaan met de kenmerkende uitstraling van de monumentale boerderij.

Voor alle verschillende functies van de Energiebrouwerij moest er een bestaande aanbouw (de keuken) van de historische boerderij worden weggehaald. Pondera heeft de vergunningsaanvragen opgesteld en het vergunningsproces begeleid om dit mogelijk te maken. Deze werkzaamheden zijn nodig om plaats te maken voor een nieuw Warmtehuis inclusief een kelder. Hier komen de warmtepompinstallaties te staan die gevoed worden met lokaal opgewekte stroom.

Naast de Energiebrouwerij is al een Energiehuis met kelder gerealiseerd waar momenteel warmte wordt geproduceerd op basis van lokale, groene stroom. Hier komt de stroomkabel van de nabijgelegen windturbine De Noord binnen. Om de windturbine, die eigendom is van TEC, te koppelen aan de Energiebrouwerij is een transformatorstation nodig waar Pondera ook de aanvraag omgevingsvergunning voor heeft opgesteld.

We zijn er trots op dat we mogen bijdragen aan dit ambitieuze en mooie project en willen het Traais Energie Collectief en de Traaise Energie Maatschappij hartelijk bedanken voor de goede samenwerking!

Voor meer informatie:

Adviseur Duurzame Energie

Adviseur Duurzame Energie