Graag nodig ik je uit om mijn blog te lezen. De aanleiding voor deze blog is het verschijnen van de reeks artikelen in de media met als titel: Energie van de toekomst… De lezers worden hierin in een notendop geïnformeerd over de gevolgen van de komst van zonne- en windparken voor de natuur en het landschap en de hinder voor de omgeving.

De reeks had naar mijn mening genuanceerder gemaakt kunnen worden door ook experts die dagelijks werken aan duurzame energie projecten te betrekken bij de totstandkoming van de reeks. Het ontwikkelen van duurzame energieprojecten vergt een goede onderbouwing en afweging van belangen. Wanneer je het “op de man af” vraagt zijn de meeste mensen voorstander van het verduurzamen van de energieproductie, maar zodra het dichtbij komt wordt het spannend. Daarom is het van groot belang om hierover op een eerlijke en verantwoorde manier met elkaar in dialoog te gaan. Ik roep journalisten op meer te doen aan fact finding, hoor en wederhoor en verdieping. Dat is tenslotte in ieders belang! 

In deze blog geef ik een inkijk hoe wij wikkend en wegend de energieproductie helpen verduurzamen. Zie het als een ongevraagd wederhoor. Klik hier om mijn blog te openen.

Bron: FlakkeeNieuws
Bron: FlakkeeNieuws