Elke dag werken onze Pondera collega’s hard om duurzame energieprojecten een stapje vooruit te brengen. Dat Pondera hard aan het net ‘sleutelt’ om het duurzaam en toekomstbestendig te maken is niet bij iedereen bekend. Wat doen onze Pondera collega’s precies, waar werken wij aan en wat voor functies bekleden onze collega’s in deze energieprojecten?

Sinds 2018 is Noud Maas werkzaam als Adviseur Duurzame Energie bij Pondera en is hij betrokken bij verschillende projecten. Zo is Noud ook betrokken bij het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta) voor onze klant TenneT.

Het project Hollandse Kust (west Beta) betreft het realiseren van een ondergrondse hoogspanningsverbinding van 700 MW. Deze verbinding zal gelegd worden van een nieuw windpark op de Noordzee naar een nieuw transformatorstation in de gemeente Beverwijk. Aan de aanleg van zo’n hoogspanningsverbinding gaat een heel traject vooraf en zijn er veel verschillende belangen bij betrokken. Op het gebied van zowel ruimtelijke inpassing (zoals vergunningen en grondonderzoek) als omgevingsmanagement levert Noud zijn bijdrage. Dit maakt zijn functie erg interessant. “Ik ben zowel bezig met de wat meer technische kant van het project, denk hierbij aan vragen over vergunningen of grondonderzoeken, als met de zachte kant zoals het contact met verschillende stakeholders en het afstemmen van belangen. Binnen het project komen deze twee rollen regelmatig samen en op dit snijpunt komt mijn functie tot zijn recht. Wat ik zo leuk vind aan mijn functie is het stukje inhoud toevoegen.” aldus Noud.

Op 28 mei 2020 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorkeursalternatief voor Hollandse Kust (west Beta) gekozen. De keuze voor het alternatief is gebaseerd op de Integrale effectenanalyse (IEA), de reacties van de omgeving, het advies van de regionale overheden en het advies van de Commissie m.e.r. Op dit moment wordt fase twee van het Milieueffectrapport, waarin de milieueffecten van het VKA worden onderzocht, afgerond. Tegelijkertijd worden de vergunningen en het Rijksinpassingsplan voorbereid. Het project zal naar verwachting zijn afgerond in 2026.