Half april 2022 is Eric Arends op werkbezoek geweest in Vietnam en Indonesië. Eric is verantwoordelijk voor Pondera in Zuidoost-Azië en na tweeënhalf jaar reisbeperkingen door Covid was het voor hem gelukkig weer mogelijk om beide landen te bezoeken. Het doel van dit werkbezoek was om de Nederlandse, Vietnamese en Indonesische collega’s na lange tijd weer fysiek te ontmoeten. Samen werkten ze aan de strategie voor wind- en zon-activiteiten van Pondera als ontwikkelaar en consultant in deze landen. Ook stonden er enkele formele afspraken gepland met overheden en bedrijven waarin Eric als vice-voorzitter van Pondera Groep een belangrijke rol in vervulde.

De reis is begonnen in Vietnam, waar Pondera sinds 2017 actief is en Joost Starmans recentelijk als business developer aan de slag is gegaan. Een belangrijk onderdeel van het werkprogramma vormde het bezoek aan de provincie Thai Binh, waar Pondera al geruime tijd betrokken is bij de ontwikkeling van een near- en offshore windpark van in totaal 700 MW. Om de ontwikkeling een stap verder te brengen, zijn over meerdere dagen gesprekken gevoerd met de voorzitter van het provinciale Volkscomité en diverse departementen. Ook heeft Eric samen met het projectteam de plaatselijke 120 m meetmast bezocht die onder toezicht van Pondera is gerealiseerd, en al bijna een jaar aan waardevolle gegevens heeft verzameld over het lokale windklimaat. Na het meerdaagse bezoek aan Thai Binh, heeft Eric zijn reis vervolgd naar Hanoi en aansluitend Ho Chi Minh stad om met diverse partijen te spreken over de status van de  Vietnamese duurzame energiemarkt en mogelijke samenwerkingsverbanden te verkennen. Met name voor de ontwikkeling van offshore windenergie zien wij in Vietnam veel potentie, en kunnen wij als ervaren Europese partij van betekenis zijn.   

Eric Arends ontvangt geschenk van Voorzitter van het Volkscomité van de provincie Thai Binh
Eric Arends en Joost Starmans brengen een bezoek aan PPC in Vietnam

Na een week in Vietnam, bezocht Eric een andere metropool in Zuidoost Azië, Jakarta. Hier is Pondera sinds 2016 actief met onze Indonesische partners als ontwikkelaar en consultant voor on- en offshore wind en floating solar PV. Sinds 2020 is het team in Indonesië versterkt door Brent Elemans als business developer. Het werkbezoek stond naast strategie in het teken van afspraken met o.a. het economisch team van de Nederlandse ambassade in Jakarta om de ontwikkelingen op het gebied van offshore zon en wind te bespreken. Ook had Eric samen met het team een aantal afspraken met belangrijke relaties binnen de Indonesische overheid en bedrijven, waarmee uitbreiding van Pondera’s activiteiten in Indonesië op het gebied van windenergie binnenkort mogelijk is.