Pondera ondersteunt het project Wind voor Buren bij het uitvoeren van een windmeting. Wind voor Buren is een lokaal initiatief van de familie Kristen, de coöperatie Buren Energie en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Het idee is om twee windturbines te plaatsen nabij knooppunt Buren (A1/A35). Eén van de twee beoogde turbines wordt van de coöperatie en daarmee van de omgeving. Inwoners kunnen lid worden van de coöperatie, zodat ze kunnen mee-investeren in de windturbine en hier met elkaar eigenaar van zijn.

Op de windmeetlocatie installeren en onderhouden we de windmeter (LiDAR in een zeecontainer). Windmetingen zijn nodig om een goede inschatting te kunnen maken van de te verwachten energieproductie.