De ontwikkeling van een onshore windpark vraagt van initiatiefnemers een lange adem. Tussen het eerste initiatief tot het moment dat de windturbines draaien, zitten vaak enkele jaren en moeten diverse hobbels genomen worden. Een belangrijke mijlpaal is het verkrijgen van vergunningen voor de bouw van het windpark. Als initiatiefnemer weet je vanaf dat moment dat het windpark er mag komen en binnen welke bandbreedtes.

Ondanks dat het dan nog één tot twee jaar kan duren voor het windpark er staat, is ver vooruit kijken in deze fase van groot belang. De bouw van een windpark vraagt veel voorbereiding en keuzes om te maken. Of het nu gaat om een enkele windturbine geïnitieerd door een lokale coöperatie, of een grootschalig windpark door een grote ontwikkelaar. Daarom moedigen wij initiatiefnemers aan om al in een vroegtijdig stadium zichzelf al een aantal vragen te stellen:

  1. Hoe kies je de beste windturbines voor het windpark?
  2. Wat moet er afgezien van de windturbines nog meer gebouwd en geregeld worden voor het windpark?
  3. Hoe krijg ik het windpark gefinancierd?
  4. Hoe houdt je grip als initiatiefnemer op de bouw van het windpark?

Vanuit onze jarenlange ervaring in onshore wind, neemt Pondera initiatiefnemers graag mee in een artikelenreeks waarbij we stilstaan bij elk van deze vragen. Om enerzijds bewustwording te creëren dat er nog heel veel te doen is na het verkrijgen van de vergunningen. En anderzijds om inzicht te geven in dat je als initiatiefnemer nog heel veel kan om de waarde van een windproject verder te vergroten.

Deel 1: Keuzestress, aanschaf van de beste windturbine
Wanneer je als initiatiefnemer zicht hebt op de omgevingsvergunning en de natuurontheffingsvergunning, dan is het tijd om te gaan bepalen welke leverancier de windturbines gaat leveren. Aangezien dit een enorme investering betreft, is deze keuze niet gemakkelijk en vraagt veel overwegingen.