Eind juni 2021 heeft de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst het leveringscontract voor drie E-138 EP3 E3 windturbines van Enercon ondertekend voor Windpark Bovenwind. Een primeur, want dit zijn de eerste windturbines van dit type die wereldwijd gebouwd gaan worden. Pondera heeft namens de coöperatie de aanbesteding begeleid en de contractering van Enercon succesvol afgerond.

In 2019 heeft Pondera namens coöperatie Wij Duurzaam Staphorst een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van windpark Bovenwind. Deze vergunning is in mei 2021 onherroepelijk geworden na een Raad van State-procedure. Het windpark levert een bijdrage van ruim 12 MW aan de doelstellingen van wind op land van de provincie Overijssel in 2021.
Het verkrijgen van de vergunning is de aanleiding geweest voor het opstarten van de aanbestedingsprocedure voor de levering van drie windturbines. Pondera heeft in opdracht van de coöperatie een procedure ingericht waarbij de meest geschikte windturbine leverancier geselecteerd werd. Partijen werden beoordeeld op prijs en opbrengst maar ook op meedenken met de initiatiefnemer, in lijn met de coöperatieve gedachte van Wij Duurzaam Staphorst. Dit heeft geleid tot de selectie van Enercon als voorkeursleverancier. Met deze partij zijn vervolgens de contractonderhandelingen gevoerd om tot een gebalanceerd contract te komen. Wij Duurzaam Staphorst, Enercon en Pondera kijken tevreden terug op het doorlopen proces en het tussentijdse resultaat en kijken uit naar de realisatie.

Ook tijdens de volgende fase blijft Pondera betrokken bij dit project door andere de contractering van de elektrische werkzaamheden, ondersteuning tijdens de bouw en contractmanagement. Daarmee continueren wij onze samenwerking met Wij Duurzaam Staphorst, die al sinds 2018 succesvol verloopt.

Het persbericht namens Wij Duurzaam Staphorst is hier terug te vinden.