Procesparticipatie en informeren omgeving

participatieplan_kleinDuurzame energieprojecten en met name windenergieprojecten hebben een bijzondere impact op de omgeving. Dergelijke projecten leveren vaak tegenstrijdige reacties op. Aangezien de realisatie in veel stappen tot stand komt, is het van groot belang om vaak en zorgvuldig te communiceren met omwonenden, belangenorganisaties, ondernemers en de politiek. Dit draagt ertoe bij dat de discussies gaan over de feiten en de inhoud. Bovendien kan in een vroeg stadium rekening gehouden worden met wensen van belangenorganisaties en omwonenden.

Sinds september 2014 hanteert de windsector ook een gedragscode (NWEA-gedragscode); deze bevat een leidraad over hoe initiatiefnemers met de omgeving kunnen omgaan. Pondera Consult draagt in samenwerking met onze klanten graag actief bij aan het overleg met de omgeving, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het leidt tot betere plannen. We kunnen het hele traject verzorgen of een concreet product zoals:

  • Informatieavonden en/of stakeholder bijeenkomsten;
  • Een project website en nieuwsbrieven waarmee stakeholders op de hoogte worden gehouden;
  • FAQ/Q&A overzicht: overzicht van de belangrijkste vragen bij verschillende stakeholders;
  • Advies samenstelling omgevingsraad;
  • Ontwerpateliers: waarin ontwerpkeuzes van het windpark worden toegelicht en/of bij het ontwerp rekening gehouden wordt met verschillende belangen en effecten;
  • Participatieplan: waarin aandacht is voor wie er  belanghebbend is en hoe de participatie (proces, wijze en financieel) wordt geregeld. Dit participatieplan vloeit voort uit de gedragscode;
  • Toetsing van de NWEA-gedragscode en het vastleggen van afspraken.