Productieberekeningen

Voor een windpark is het van belang om de energieproductie en daarmee de opbrengst van de turbines te bepalen. Pondera Consult verzorgt energieproductieanalyses voor haalbaarheidsstudies en milieueffectrapportages.

Wij schatten het windklimaat op de locatie in met behulp van KNMI data en omgevingskenmerken. We verifiëren dit -indien mogelijk- met gegevens van windturbines dichtbij de locatie, en berekenen vervolgens de energieproductie per turbine. In een park worden de effecten van de andere turbines (parkverliezen) op de productie vastgesteld. Tevens kunnen alternatieve opstellingen worden voorgesteld om de productie voor het gehele park te optimaliseren. Hierbij worden ook mitigerende maatregelen meegenomen, waaronder stilstandvoorzieningen benodigd voor het beperken van slagschaduw en toerentalreductie vanwege geluidbeperkingen en ecologie.

Pondera Consult vergelijkt verschillende opstellingen en turbinetypen om te bepalen welke onderlinge verschillen en welke situatie het meest productief zal zijn. Ook kunnen wij bepalen wat het effect van de installatie van nieuwe turbines of obstakels op al bestaande turbines is. Voor deze analyses maken wij gebruik van specifieke software pakketten WindPRO en WaSP.