Provinciaal Inpassingsplan windpark Westfrisia vastgesteld

De Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland heeft op 6 februari het Provinciaal Inpassingsplan voor Windpark Westfrisia vastgesteld, waarbij Pondera Consult het gehele proces begeleidt. Dit is een belangrijke stap in de realisatie van het Windpark Westfrisia bij Zwaagdijk-Oost. Het inpassingsplan en de definitieve vergunningen worden binnenkort ter inzage gelegd.