QSHE management audit & supervision

Per 1 januari 2017 ligt de verantwoordelijkheid van werknemers op bouwlocaties in eerste instantie bij de opdrachtgever van het project. Dit lijkt niet vanzelfsprekend, aangezien de opdrachtgever van projecten niet altijd de persoon is met de meeste vakinhoudelijke kennis op het gebied van veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. De achterliggende reden is dat de opdrachtgever van begin tot einde van een project invloed kan uitoefenen. Daardoor kan de opdrachtgever nadenken over, en kiezen voor, een preventieve aanpak, waarbij arbeidsveiligheidsrisico’s kunnen worden weggenomen. Met deze aanscherping worden problemen bij de bron aangepakt – in de ontwerpfase – in plaats van achteraan de keten waar zij die het werk uitvoeren staan blootgesteld aan arbeidsrisico’s.

Dit betekent dat u, als opdrachtgever, al vroeg in het project moet nadenken over veiligheid en gezondheid van de werknemers op uw project. Al tijdens de ontwerpfase van uw project, kan Pondera Consult het QHSE management (kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu) voor u uitvoeren. Ook na de ontwerpfase, in de constructiefase, kan Pondera Consult toezien op een veilige uitvoering van de bouw van uw duurzame energieproject, zodat die voldoet aan de wettelijke verplichtingen en vergunningen. Hiertoe worden de volgende werkzaamheden (of delen daarvan) uitgevoerd:

  • Opstellen van een veiligheid, gezondheid- en milieuplan in de ontwerpfase(QHSE plan).
  • Beoordeling van de veiligheid-, gezondheid- en milieudocumentatie van leveranciers en/of aannemers.
  • Aanvragen benodigde vergunningen en opstellen
  • Uitvoeren vergunning check bij ontwerp leveranciers en/of
  • Veiligheid en gezondheid toezicht tijdens constructiefase door middel van
  • Documentatie van geleerde lessen (lessons learned).