QSHE management audit & supervision

Om de risico’s van gezondheid, veiligheid en omgeving te minimaliseren zijn een goede voorbereiding en uitvoering cruciaal. Tijdens de pre-bouwfase, kan Pondera Consult het kwaliteits- , gezondheids- en omgevingsconcept verzorgen. Pondera Consult kan het bouwen van de windturbines, fundaties en substations controleren totdat het uiteindelijk over wordt gedragen aan de werkgever. Voor dit doeleinde worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Beoordeling van de kwaliteits-,gezondheid en veiligheid en omgevingskwaliteit documentatie van de hoofd aannemers
 • Fabriekscontrole
 • Toezien op FAT’s
 • Toezien op installatie
 • Gezondheids- en veiligheidstoezicht
 • Bijwonen van toolbox meetings
 • Toezien op SAT’s
 • Visuele inspecties van geleverde onderdelen
 • Documentatie overhandiging en acceptatie
 • Verificatie (SCADA) van test runs
 • Fundatie inspectie
 • Wind turbine inspectie
 • Check van als ingebouwde documentatie
 • Documentatie van geleerde lessen