ReggeStroom onderzoekt windstroom

ReggeStroom onderzoekt nieuwe loot aan de stam: windstroom.

Energiecoöperatie ReggeStroom, die diverse duurzame energieprojecten op haar naam heeft staan, heeft plannen om een aantal windturbines te plaatsen in Nijverdal op het bedrijventerrein in aanbouw ’t Lochter III.

Het betreft drie tot vier turbines waarmee in circa de helft van de elektriciteitsbehoefte van alle huishoudens in de gemeente Hellendoorn kan worden voorzien. “Het wordt een bijzonder project waar inwoners uit de omgeving in kunnen participeren” zo geeft Wim Diepeveen, Directeur van ReggeStroom aan. “En met deze windmolens willen we unieke recreatiemogelijkheden ontwikkelen, zoals een uitkijkplatform en de hoogste klimwand van Nederland”. ReggeStroom werkt voor dit project samen met twee andere Twentse bedrijven: Mecal uit Enschede dat een uniek torenconcept ontwikkeld heeft en Pondera Consult uit Hengelo als adviseur. “We hebben inmiddels de gemeente geïnformeerd over onze plannen en willen de komende periode serieus het project uit gaan werken” aldus Diepeveen. “Daarbij willen we zoveel mogelijk partijen en belanghebbenden uit de buurt betrekken. We willen dat het echt een lokaal project wordt dat een meerwaarde heeft voor Nijverdal. Niet alleen groene energie, maar ook nieuwe impulsen voor toerisme en recreatie.”

Een van de eerste stappen die gezet gaat worden is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek waarbij ook de effecten van een dergelijk project bepaald worden en of het project kan voldoen aan de geldende eisen en normen voor geluid, slagschaduw, ecologie en veiligheid. Ook zal het bedrijf waarschijnlijk starten met windmetingen om de windsnelheden exact te bepalen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om vervolgstappen te bepalen.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit persbericht of wilt u nadere informatie over ReggeStroom, neemt u dan contact op met Wim Diepeveen (directeur), telefoon 0548 870080 of 06 20535832, of via de mail info@regge-stroom.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *