Sergej van de Bilt

SergejvandeBilt_EvR_A9A9809a

Sergej van de Bilt

Senior Adviseur Duurzame Energie / Partner

team_prevteam_next

email

Sergej van de Bilt is sinds 2005 consultant en heeft als projectleider ruime ervaring in milieu- en veiligheidsmanagement, duurzame energie en ruimtelijke ordening. Hij is betrokken bij projecten op het gebied van haalbaarheidsonderzoeken, milieueffectrapportages, vergunningaanvragen, ruimtelijke onderbouwingen en beleidsvorming en evaluaties

Binnen Pondera Consult is Sergej vanaf het begin van het ontstaan van het bedrijf betrokken bij zowel onshore als offshore windenergie. Sergej treedt vaak op als projectleider voor complexe milieueffectrapportages, vergunningaanvragen en verder alles wat er komt kijken om windenergie planologisch en milieutechnisch mogelijk te maken. En inmiddels draaien er al heel wat turbines waar Sergej bij de planvorming bij betrokken is geweest, zoals de turbines bij Heineken in Zoeterwoude en de offshore turbines van Luchterduinen.

Sergej kenmerkt zich door het nemen van verantwoordelijkheid in projecten, zijn nauwgezetheid in zijn werkzaamheden en de focus op het behalen van resultaat voor zijn klanten. Zijn nuchterheid en humor helpen hem om trajecten goed te kunnen doorlopen. Trots is Sergej vooral op de projecten waar hij aan heeft gewerkt en die nu reeds gerealiseerd zijn.

Opleiding en werkgevers

Sergej is in 2004 afgestudeerd als milieu-maatschappij-wetenschapper aan de universiteit van Nijmegen. Na het afstuderen heeft hij nog diverse postacademische cursussen gevolgd op het gebied van water- en natuurbeheer. Hij begon zijn loopbaan begin 2005 bij Royal Haskoning in Enschede al milieu- en externe veiligheidsadviseur. In 2008 sloot hij zich aan bij Pondera Consult.

Relevante recente projecten

 • Windenergiegebied Borssele (1.400 MW)
 • Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (1.400 MW)
 • Windpark Zeewolde (300 MW)
 • Windpark Wieringermeer (300-400 MW)
 • Windpark Veenwieken (30 MW)
 • Windpark Nieuwleusen (9 MW)
 • Windpark Nijmegen-Betuwe (10 MW)
 • Windpark Park 15 (10 MW)
 • Offshore Windpark Luchterduinen (129 MW)
 • Windpark Heineken (12 MW)
 • Windpark Den Tol (30 MW)

Naar alle projecten >>