Social media

Een instrument om vertrouwen op te bouwen tussen initiatiefnemer en stakeholders van een windenergieproject

 

socialmediaHet uitgangspunt is dat met het tijdig betrekken van stakeholders vertrouwen opgebouwd wordt tussen hen en initiatiefnemer. Als daarbij gestreefd wordt naar het bouwen aan een duurzame relatie tussen de partijen levert dit niet alleen winst op voor de betrokken stakeholders. Het zorgt er ook voor dat initiatiefnemers projecten sneller en binnen budget kunnen realiseren, omdat onnodige weerstand wordt voorkomen.

Als persoon laten we steeds meer weten wat we vinden. We discussiëren online met elkaar over het nieuws en we delen filmpjes graag via social media. Mensen bewegen zich steeds meer online en zijn op die manier steeds meer betrokken bij de beslissingen van instanties in hun omgeving. De inzet van social media en online tools om te informeren, te ontwerpen,  te discussiëren,  te reageren en stemmen, maken online participatie mogelijk. In aanvulling op traditionele kanalen. Dit biedt kansen om stakeholders beter te informeren en  te betrekken en creëert meerwaarde voor een project.

E-participatie bij de realisatie van projecten

E-participatie is de inzet van digitale middelen zoals sociale media, blogs, apps en digitaal debat om participatie mogelijk te maken en te verbeteren.

Hoe werkt het?

Sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube zijn (extra) communicatiekanalen waarmee een initiatiefnemer van een windproject contact kan onderhouden en informatie kan uitwisselen met stakeholders.

Pondera Consult biedt ondersteuning

Pondera biedt over een heel stuk van een project haar diensten aan en veelal is zij al bij een project betrokken. Hierdoor is het makkelijk om inhoudelijk content te creëren en deze in te zetten voor de communicatie met burgers en andere betrokkenen.

Strategie
Een socialmediastrategie beschrijft hoe, waarom en wanneer er social media ingezet kan worden.

Analyse en sturing
Met een speciale applicatie monitoren wij uw windenergieproject op alle socialmediakanalen. Is het sentiment positief of negatief? Welke personen of groepen mensen zijn dat? Bij vroegtijdige signalering kan heel ook tijdig het gesprek met de juiste personen plaatsvinden.

Uitvoering en training
Bij Pondera Consult verzorgen wij graag u social media activiteiten, maar wij kunnen u ook ondersteunen met behulp van de juiste training.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle de Sain, omgevingspecialist bij Pondera. Email: m.desain@ponderraconsult.com, Tel. 06 52 86 82 98.