Stakeholdersanalyse

Een stakeholdersanalparticipatieyse is een overzicht van de belangrijkste actoren (stakeholders) en hun belang en rol bij het windenergieproject.

Er zijn verschillende instrumenten voor een stakeholdersanalyse. Van een eenvoudige spreadsheet tot aan een meer uitgebreide analyse met bijvoorbeeld het RASCI-model.

Dit is een procesmanagement-tool om inzicht te krijgen in de functieverdeling van betrokkenen. RASCI is een acroniem voor:

  • Responsible, ofwel de kern: Wie is er  verantwoordelijk voor de uitvoering?
  • Accountible, ofwel eindverantwoordelijk: Wie kan de uitvoerders aanspreken op hun verantwoordelijkheid?
  • Supportive, ofwel ondersteunend: Wie kan steun/weerstand bieden en zo de slagingskans van het project bepalen?
  • Consult, ofwel consulterend: Wie moet er geraadpleegd worden of heeft waardevolle informatie?
  • Inform, ofwel informerend: Wie moet er geïnformeerd worden om draagvlak te garanderen?