Stibbe en Pondera Consult kijken terug op een geslaagde workshopdag

Stibbe en Pondera werken, vaak gezamenlijk, met veel plezier in uiteenlopende windenergie projecten. Door de combinatie van de meest recente inhoudelijke en juridische kennis en een no nonsens benadering werken we klant- en oplossingsgericht. Door onze kennis te delen brengen we windenergieprojecten weer een stap verder.

Op dinsdag 11 oktober 2016 organiseerde Pondera Consult en Stibbe een seminar rondom de stand van zaken in de besluitvormingsprocedures bij windenergie op land. Met ruim 100 deelnemers was het een zeer geslaagde dag. Diverse actuele onderwerpen met betrekking tot de windparken passeerde de revue:

  • Actualiteiten Natuurbeschermingswet 1998
  • Schaarse rechten & grondposities van overheden
  • Hoe omgaan met herstructurering in procedures
  • De casus Windpark Wieringermeer
  • Draagvlak en participatie Schaarse rechten & grondposities van overheden
  • Actualiteiten Flora- en faunawet
  • Activiteitenbesluit bij windturbines
  • Voorwaardelijke verplichtingen bij planvorming
  • De casus Windpark Nieuwe Waterweg
  • Wat komt er kijken bij aansluiting van een windpark op het elektriciteitsnet