Natuur en windenergie; de juridische, ecologische en praktische werkelijkheid

Op 17 september jl. organiseerde Pondera Consult, Bureau Waardenburg en Stibbe een interactieve dag over ecologie en windenergie.

Zo’n 100 deelnemers uit de windenergiebranche verzamelden zich in de Stibbe toren op de zuidas in Amsterdam om zich te laten voorlichten over dit onderwerp. Het was een zeer geslaagde dag met uiteenlopende presentaties door de inhoudelijke experts Aaldert ten Veen en Erwin Noordover van Stibbe, Jeroen Tieleman van het ministerie van Economische Zaken, Hein Prinsen van Bureau Waardenburg en Martijn Klooster van Pondera Consult.

Zowel de Natuurbeschermingswet als de Flora- en Faunawet zijn vanuit verschillende gezichtspunten toegelicht. De Flora- en faunawet was zeer actueel met de publicatie van de nieuwe AmvB “Vrijstelling windparken en hoogspanningsverbindingen op land”. Complexe termen zoals voorzienbaar, opzettelijk en incidenteel zijn inzichtelijk gemaakt aan de hand van jurisprudentie, voorbeelden en praktische oplossingen.

Een rode draad was het tijdig en transparant maken van alle informatie voor onderbouwing van effecten en maatregelen voor vergunningen en ruimtelijke procedures. “Beter een inhoudelijke discussie bij de Raad van State over de inhoud van een Natuurbeschermingswet vergunning dan een juridische discussie over of hij wel of niet nodig is”. Er werd een pleidooi gehouden om onze koudwatervrees voor de ADC-toets te overwinnen en daarmee de ruimte voor maatregelen groter te maken.

De dag eindigde met een open vloer discussie waarin gesproken is over de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer (in overleg komen tot een voorstel), het nemen van (proportionele) maatregelen en dat monitoren heel veel kan opleveren. Door leren en fijn slijpen kunnen de maatregelen bij het bestaande initiatief en bij toekomstige windenergie ontwikkeling meer gericht ingezet worden.

seminar ecologie en windenergie 1

seminar ecologie en windenergie 2

Seminar Ecologie en Windenergie 17 september 2015

Windparken en ecologie

Nog 58% van de landelijke doelstelling voor windenergie op land moet worden gerealiseerd, blijkt uit de Tweede Monitor Wind op Land. Bij de realisatie hiervan komt de vraag op hoe om te gaan met de ecologische gevolgen van een windpark. Deze gevolgen kunnen onder de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 leiden tot bijvoorbeeld vergunningvoorwaarden, mitigerende maatregelen of monitoringsverplichtingen. Zowel de markt als de overheid zoeken naar de gepaste invulling van deze juridische kaders.

Pondera Consult, Bureau Waardenburg en Stibbe nodigen u uit voor een interactieve dag over ecologie en windenergie op donderdag 17 september 2015. Wij gaan graag met u in gesprek over de consequenties van de ‘groene’ regelgeving voor uw project.

Locatie

De dag vindt plaats op de 16e verdieping van de Stibbetoren, Strawinskylaan 2001 in Amsterdam.

Kosten

Er zijn geen kosten aan deze workshop verbonden.

Inschrijven

Om de interactie te waarborgen is het maximum aantal deelnemers 75.
Uw vragen behandelen wij graag in de workshop. U kunt deze aangeven op het inschrijfformulier zodat wij hierop in kunnen spelen. U kunt zich inschrijven via onderstaande “inschrijf button”:

INSCHRIJVEN

 

Programma