Provincie Groningen verleent vergunningen vijf windparken

De provincie Groningen heeft deze week voor vijf windparken een omgevingsvergunning verleend. Pondera Consult was betrokken bij de voorbereiding van drie van deze windparken. Het gaat om windpark Oostpolder (MER en vergunningen voor Innogy en Waddenwind), windpark Oosterhorn (deelonderzoeken MER, vergunningen en ruimtelijke onderbouwing voor Millenergy) en windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (MER, bestemmingsplan en vergunningen in samenwerking met Ventolines). Deze drie windparken zijn samen goed voor circa 235 MW en dragen daarmee bij aan ruim een kwart van de provinciale taakstelling en 12% aan de nationale doelstelling. Pondera Consult is trots dat zij een bijdrage heeft mogen leveren aan deze grote stap in de energietransitie.

Alle provincies hebben op 31 januari 2013 een akkoord gesloten met het Rijk om ruimte te bieden aan 6.000 megawatt (MW) windenergie op land in 2020. Dat betekent voor de provincie Groningen een taakstelling van 855,5 MW windenergie. De provincie kiest ervoor de windparken op drie locaties te concentreren. Recent zijn binnen de concentratiegebieden Eemshaven en Delfzijl vergunningen verleend voor vijf verschillende projecten, Pondera Consult was bij drie van deze projecten betrokken.

Windpark Oostpolder is een project dat gestart is door agrarische ondernemers in het gebied. Tijdens de m.e.r.-procedure bleek dat er goede samenwerkingsmogelijkheden met innogy lagen. Innogy ruimt een aantal oudere turbines in de Eemshaven op en krijgt daar voor in de plaats een aantal modernere windturbines terug. OP deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de geboden ruimte in het gebied. Op dit moment heeft Pondera de SDE-aanvraag van de windturbines van Waddenwind in voorbereiding.

Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding bestaat uit een windpark van 16 windturbines. Het windpark kom direct ten zuiden van het bestaande windpark Delfzijl Zuid te liggen. Pondera Consult schreef het MER, bereidde het bestemmingsplan voor en ondersteunde Ventolines die namens de initiatiefnemers van het windpark de aanvraag van de omgevingsvergunning deed.

Ook op het industrieterrein Oosterhorn komen windturbines. Op het industrieterrein is ruimte voor 18 windturbines. de locatie van de windturbines is precies ingepast om de combinatie van bedrijventerrein met windturbines te optimaliseren.  Ponndera Consult heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld, de vergunningsaanvragen voorbereidt voor zowel bouw, milieu als natuur. Daarnaast heeft Pondera een bijdrage geleverd aan het MER dat voor het industrieterrein, specifiek voor het onderdeel betreffende de windturbines.

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft voor drie windparken waar Pondera het MER voor schreef of een bijdrage aan leverde (Oosterhorn), een positief advies afgegeven.

 

 

 

Windpark Noordoostpolder officieel geopend

Op donderdagmiddag 19 juni is Windpark Noordoostpolder officieel geopend. In aanwezigheid van ruim 200 nauw betrokkenen stelden de initiatiefnemers van het windpark en voormalig minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, symbolisch het windpark in werking. Bijna tien jaar geleden speelde de minister een belangrijke rol voor het windpark, toen ze de bevleugelde woorden uitsprak: ‘Het is niet de vraag òf het windpark er komt, maar hoe’. Inmiddels is het windpark dat bestaat uit 86 windturbines op land en in het water langs de dijken van het IJsselmeer gerealiseerd en draait het op volle toeren. Drie projectpartners zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van het windpark; lokale bedrijven NOP Agrowind en Westermeerwind en daarnaast duurzaam energiebedrijf innogy.

Windpark Noordoostpolder

Eind jaren negentig heeft de gemeente Noordoostpolder de dijken aan de westkant van de polder aangewezen voor grootschalige windenergie. 100 lokale agrariërs en duurzaam energiebedrijf innogy mochten een gezamenlijk plan uitwerken. Bijna twintig jaar later is het plan werkelijkheid geworden en is Windpark Noordoostpolder voltooid. Windpark Noordoostpolder is met een capaciteit van 429 MW het grootste windproject dat in Nederland gerealiseerd is op land en in het water van het IJsselmeer, de turbines van het windpark produceren gezamenlijk 1,4 miljard kWh elektriciteit. Voldoende om bijvoorbeeld dagelijks ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Diensten Pondera Consult

Als Pondera Consult zijn we bijna vanaf het begin betrokken geweest bij de voorbereidingen van het windpark. In de afgelopen jaren heeft Pondera dan ook het MER opgeleverd, alsmede de ruimtelijke plannen, de benodigde vergunningen, verschillende visualisaties. Daarnaast heeft Pondera ook onderzoek gedaan naar de akoestiek en slagschaduw van het windpark. Het omgevingsmanagement is ook deels in handen van Pondera Consult. Hans Rijntalder heeft binnen de Koepel Windenergie Noordoostpolder van 2003 tot 2010 de rol vervuld van projectcoördinator; de link tussen de initiatiefnemers en de overheden. Pondera Consult heeft een belangrijke spin-in-het-web functie vervuld in de voorbereidingsfase.

Meer informatie over Windpark Noordoostpolder kunt u vinden op www.windparknoordoostpolder.nl 

Opening Windpark Noordoostpolder