Windpark Noordoostpolder officieel geopend

Op donderdagmiddag 19 juni is Windpark Noordoostpolder officieel geopend. In aanwezigheid van ruim 200 nauw betrokkenen stelden de initiatiefnemers van het windpark en voormalig minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, symbolisch het windpark in werking. Bijna tien jaar geleden speelde de minister een belangrijke rol voor het windpark, toen ze de bevleugelde woorden uitsprak: ‘Het is niet de vraag òf het windpark er komt, maar hoe’. Inmiddels is het windpark dat bestaat uit 86 windturbines op land en in het water langs de dijken van het IJsselmeer gerealiseerd en draait het op volle toeren. Drie projectpartners zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van het windpark; lokale bedrijven NOP Agrowind en Westermeerwind en daarnaast duurzaam energiebedrijf innogy.

Windpark Noordoostpolder

Eind jaren negentig heeft de gemeente Noordoostpolder de dijken aan de westkant van de polder aangewezen voor grootschalige windenergie. 100 lokale agrariërs en duurzaam energiebedrijf innogy mochten een gezamenlijk plan uitwerken. Bijna twintig jaar later is het plan werkelijkheid geworden en is Windpark Noordoostpolder voltooid. Windpark Noordoostpolder is met een capaciteit van 429 MW het grootste windproject dat in Nederland gerealiseerd is op land en in het water van het IJsselmeer, de turbines van het windpark produceren gezamenlijk 1,4 miljard kWh elektriciteit. Voldoende om bijvoorbeeld dagelijks ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Diensten Pondera Consult

Als Pondera Consult zijn we bijna vanaf het begin betrokken geweest bij de voorbereidingen van het windpark. In de afgelopen jaren heeft Pondera dan ook het MER opgeleverd, alsmede de ruimtelijke plannen, de benodigde vergunningen, verschillende visualisaties. Daarnaast heeft Pondera ook onderzoek gedaan naar de akoestiek en slagschaduw van het windpark. Het omgevingsmanagement is ook deels in handen van Pondera Consult. Hans Rijntalder heeft binnen de Koepel Windenergie Noordoostpolder van 2003 tot 2010 de rol vervuld van projectcoördinator; de link tussen de initiatiefnemers en de overheden. Pondera Consult heeft een belangrijke spin-in-het-web functie vervuld in de voorbereidingsfase.

Meer informatie over Windpark Noordoostpolder kunt u vinden op www.windparknoordoostpolder.nl 

Opening Windpark Noordoostpolder

Medewerkers van de Ministeries van IenM/Rijkswaterstaat en Economische zaken krijgen rondleiding door windpark NOP Agrowind

Op de eerste koude herfstmaandag van het jaar verzamelen zich tien ambtenaren van de Ministeries van IenM/Rijkswaterstaat en Economische zaken bij het informatiecentrum 11 Beaufort, nabij Nagele. Hier worden ze ontvangen door Janneke Wijnia (financieel directeur windpark NOP Agrowind), Mariëlle de Sain en Pim Rooijmans (beiden adviseur bij Pondera Consult). Janneke geeft een presentatie over de totstandkoming van windpark NOP Agrowind. Windpark NOP Agrowind is het eerste windpark in Nederland dat gebouwd is onder de zogenaamde Rijkscoördinatieregeling.

2

Omdat er de komende jaren nog een aantal grote windparken onder deze regeling vallen, is het de perfecte gelegenheid om meer te horen over de details van het traject van inpassingsplan en vergunningen, het betrekken van de omgeving en de bouw. Er worden tijdens de presentatie dan ook volop vragen gesteld aan de aanwezige experts.

1

Na de presentatie is het tijd om naar buiten te gaan. Om met eigen ogen te zien hoe het windpark zich verhoudt tot het landschap, zelf te luisteren naar het geluid dat de windturbines maken en te ervaren wat de verschillen zijn tussen een windturbine op land en een in het IJsselmeer.

3

Na een uurtje in de kou en wind duikt iedereen weer de auto in. Alles bij elkaar een leerzame en informatieve bijeenkomst voor iedereen!

NOP Agrowind bouwt en exploiteert 26 windmolens op het land langs de Westermeerdijk en Noordermeerdijk in de Noordoostpolder. Deze molens maken onderdeel uit van Windpark Noordoostpolder, dat bestaat uit 86 windmolens op het land en in het water. Meer informatie via: http://www.windparknoordoostpolder.nl/

Pondera Consult heeft in het verleden de MER en de vergunningsprocedures voor NOP Agrowind gevoerd en is actief betrokken geweest bij de contractering en financiering van het windpark. Op dit moment voert Pondera Consult het vergunningenmanagement uit voor NOP Agrowind.

Laatste windmolen NOP Agrowind gereed!

De harde wind zorgde ervoor dat het hijsen en monteren van de drie rotorbladen een aantal dagen werd uitgesteld, maar vandaag is met de montage van het derde rotorblad de laatste windmolen bouwtechnisch afgerond. Een belangrijke mijlpaal, die 10 maanden eerder dan gepland is bereikt. Deze molen zal over 2 tot 3 weken stroom gaan opleveren, evenals de 25 windmolens die nu al stroom produceren.

In de komende maanden worden nog allerlei overnametesten en een aantal resterende werkzaamheden uitgevoerd aan het windpark.

NOP Agrowind bouwt en exploiteert 26 windmolens op het land langs de Westermeerdijk en Noordermeerdijk in de Noordoostpolder. Deze molens maken onderdeel uit van Windpark Noordoostpolder, dat bestaat uit 86 windmolens op het land en in het water.

Pondera Consult heeft in het verleden de MER en de vergunningsprocedures voor NOP Agrowind gevoerd en is actief betrokken geweest bij de contractering en financiering van het windpark. Op dit moment voert Pondera Consult het vergunningenmanagement uit voor NOP Agrowind.

P1150800_portr-s