Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Anders dan u van ons gewend bent, organiseren we dit jaar onze Nieuwjaarsbijeenkomst niet in Slot Zeist maar gezamenlijk met bovenstaande organisaties. Dit omdat wij het belangrijk vinden dat alle ‘spelers’ uit de windbranche bij elkaar kunnen komen om gezamenlijk het nieuwe ‘windjaar’ in te luiden.

De Nederlandse windsector heeft de wind in de zeilen. En ook 2019 belooft een uitdagend en veelbelovend jaar te worden. Samenwerking en verbinding zijn onontbeerlijk voor de verdere groei van windenergie. Daarom nodigen wij een ieder die werkzaam is in de windindustrie in Nederland van harte uit voor onze:

Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 16 januari 2019,
van 16.00 tot 18.30 uur, in het Spoorwegmuseum te Utrecht

Wind op land of wind op zee, startups, multinationals, ontwikkelaars, toeleveranciers; iedereen is van harte welkom om samen te toosten op een succesvol 2019!

U kunt zich aanmelden via deze link.

De uiterste aanmelddatum is 17 december 2018.
U hoort voor 21 december 2018 of wij uw aanmelding kunnen bevestigen. Het programma en nadere informatie ontvangt u één week voor aanvang van het evenement.

NB: Om onnodige kosten te voorkomen zijn wij genoodzaakt om bij niet verschijnen zonder afmelding een bedrag van 50 Euro in rekening te brengen.

Wij hopen u te zien op 16 januari!

Deze Nieuwjaarsbijeenkomst wordt u aangeboden door een samenwerkingsverband van de organisaties HHWE, NWEA, Pondera Consult, R-meeting en TKI WoZ.

Pondera opent kantoor in Jakarta Indonesië

Pionieren in Indonesië

Net als andere landen staat Indonesië aan het begin van haar eigen energietransitie. De regering heeft daartoe sinds kort serieuze ambities vastgelegd. Het eilandenrijk heeft veel natuurlijke bronnen beschikbaar. En een van die bronnen is windenergie. Sinds 2016 verkennen wij mogelijkheden voor samenwerking en dat heeft er toe geleid dat we onlangs een kantoor in Jakarta geopend hebben. Hieronder vindt u een (Engelstalig) interview met onze directeur in Jakarta.

Voor meer informatie kijk op de website: www.ponderasoutheastasia.com.

Let us introduce Mr. Chandra Soemitro, the Director of our new branche office Pondera South East Asia

Let’s start with yourself. What is your relation with renewable energy?

With my electrical background, graduated at the University in Delft, I am responsible for a company in lightning protection systems named Zeus. My first encounter with Renewable Energy started around 10 years ago. At that time solar panels and hybrid systems consisting of small wind turbine and solar PV to generate electricity for LED lights were introduced commercially for the private customers. Later, the Indonesian government launched incentives and issued special regulations for the development of power plants based on renewable energy. Based on my technical background this development was and is very interesting for me. Especially the potential for wind energy has my interest. That is also the reason why, together with some business friends, we founded the Indonesian Wind Energy Association.

A new Pondera office in Indonesia. Why Indonesia?

Wind Energy in Indonesia is just in its starting phase and has quite a significant potential. Although I have to admit that the wind speed is lower compared to the Germany and Netherlands. Indonesia, as the largest economy in South east Asia, has attractive demographics and a rapidly increasing power demand.
This year Indonesia’s  first ever utility scale wind farm of 75 MW was opened by our President Joko Widodo. The Sidrap Wind Farm is currently the largest wind farm in South East Asia at this moment and is located in Sulawesi.
According to Indonesia’s Minister of Energy the total capacity of identified wind farm potential in Indonesia at this moment is round  1.8 GW.

What advantages does it have to operate from an office in Jakarta Indonesia?

The advantage to operate from Jakarta, is that  as  the largest country in South East Asia,  Jakarta is not only the capital of Indonesia, but also the headquarter of the South East Asian Countries Organization (ASEAN).
And with its 10 million inhabitants Jakarta faces enormous energy challenges, especially related to the transition to renewable energy sources. All relevant authorities to develop wind and solar projects around the country are based in Jakarta.
So, an office in Jakarta is geographically is important. From this city we can ideally serve our customers’ needs.

What will be the activities and services of PSEA?

From our Pondera South East Asia Jakarta Office we will be offering more or less the same services that are offered by our Dutch mother company Pondera Consult. In addition, Pondera South East Asia will be also focusing on initiating wind farm and potentially solar projects in this country.

What goal does PSEA have for the next 5 years?

The goal for the next 5 years is that Pondera South East Asia Office has to be securely settled in Jakarta with a professional team that has the competence to serve customers in South East Asian countries such as Singapore, Malaysia, Philippines, Vietnam, Cambodia, East Timor.

What are the first activities of the company?

We are currently working on a very interesting pioneering wind farm project on the island Sumba. I hope that Pondera will  successfully build a 3 MW Wind Farm on the island, including a energy storage facility and very interesting social community development that has been roles out already. We think that this could be seen as a good example for implementation at other islands with the similar conditions.
Beside this relatively small wind farm,  Pondera South East Asia currently initiating quite a number of wind farms projects with a much larger capacity.

What is your personal goal?

I would like to see that especially wind energy and solar energy play a significant role in the future energy mix of Indonesia. The challenge of Indonesia to fight climate change and city air pollution is enormous and I am enthusiastic, although our influence is perhaps small, to contribute in partly solving these challenges.

Bezoek ons op WINDEUROPE 2018 in Hamburg 25-28 september 2018

Wind Minds/Pondera Consult is dit jaar aanwezig op de WindEurope 2018 in Amsterdam op 25-28 september.

Bezoek onze Wind Minds stand

U bent van harte welkom op onze Wind Minds stand (Hal A1 stand 105).

Onze Pondera/Wind Minds collega’s kunt u ook direct contacten om een afspraak te maken:
Hans Rijntalder, +31 6 22 23 94 87,  h.rijntalder@ponderaconsult.com
Erik Holtslag (wind measurement specialist), +31 6 11 43 60 70,  e.holtslag@ponderaconsult.com
Egbert Jansen, +31 6 11 43 24 04, e.jansen@ponderaconsult.com
Marielle de Sain, +31 6 52 86 82 98, m.desain@ponderaconsult.com

Netwerkborrel Holland Palviljoen

Op dinsdag 25 september van 16.00 tot 18.00  zijn wij ook aanwezig op de netwerkborrel op het Holland Palviljoen in Hal B7.

Samenwerking windmetingen

Uniek samenwerkingsverband tussen Pondera en Oldbaum voor specialistische windmetingen

Het Schotse bedrijf Oldbaum en het Nederlandse bedrijf Pondera Consult gaan samenwerken om aan de stijgende vraag naar specialistische windmetingen in de windenergie-branche de komende jaren te kunnen voldoen. Met de samenwerking kunnen alle vormen van windmetingen, zowel op land als op zee aangeboden worden.

Hans Rijntalder, directeur van Pondera Consult:

“Wij leverden al windmeetdiensten voor landprojecten. Specialistische oplossingen voor windmetingen op zee kunnen wij met deze samenwerking nu ook aan onze klanten aanbieden. Oldbaum is op het gebied van windmetingen wereldwijd bekend en staat te boek als een zeer hoogwaardig bureau. We willen graag met deze samenwerking naast de Europese, tevens de Europese en Aziatische markt bedienen. Naast metingen om het onshore en offshore windklimaat te voorspellen, richten wij ons ook op de operationele fase van windparken. Om een voorbeeld te noemen: we kunnen nu met de speciale Nacelle LiDAR en wind analyses van Oldbaum bestaande offshore windparken adviseren in de optimalisatie van hun turbines.”

Andy Oldroyd, oprichter en directeur van Oldbaum:

“Binnen Oldbaum zijn wij heel blij met de kans om met Pondera samen te werken. Zodoende kunnen een breed palet van diensten en ervaring aanbieden voor zowel de onshore als de offshore markt. Oldbaum Services heeft veel ervaring opgebouwd met het leveren van innovatieve LiDAR programma’s en deze aanpak en filosofie past heel goed bij de aanpak van Pondera. Op deze manier kunnen we snel en vooral hoogwaardige diensten leveren.”

Over Oldbaum

Sinds de oprichting in 2005 heeft Oldbaum specifieke diensten ontwikkeld op het gebied van windmetingen en windanalyses. Oldbaum’s diensten variëren inmiddels van rechttoe rechtaan opbrengstberekeningen tot zeer complexe offshore windmetingen met specialistische LiDAR apparatuur. Oldbaum bediend wereldwijd klanten en heeft tot nu toe aan meer dan 30 windprojecten gewerkt. Het werk van Oldbaum omvat alle aspecten van offshore atmosferische en oceanografische monitoring. Zo is Oldbaum betrokken geweest bij pioniersprojecten zoals het offshore Beatrice LiDAR project in Schotland; het EU NORSEWIND project en heeft Oldbaum aan de wieg gestaan van nieuwe technologieën in de offshore wind met zowel Floating LiDAR en Scanning LiDAR. Oldbaum heeft ook technische ondersteuning geleverd op het terrein van wake modeling, windpark ontwerp en het opzetten van meetcampagnes waarbij zij zowel optreden als zogenaamde owners engineer als dienstverlener/opdrachtnemer.

Over Pondera Consult

Pondera Consult is opgericht om haar steentje bij te dragen aan duurzame oplossingen voor energie-, klimaat- en milieuvraagstukken. Meer specifiek helpt Pondera haar klanten met het identificeren en realiseren van hernieuwbare energieprojecten zoals wind- en zonneparken en energie-infrastructuur. Pondera Consult is bekend vanwege haar betrokkenheid bij grote windenergieprojecten op land en op zee, maar werkt ook aan vele andere projecten. In totaal heeft Pondera een wind- en zonvermogen van ruim 5 GW tot vergunning gebracht, is ruim 1 GW inmiddels gebouwd en is een volume van 3 tot 4 GW in procedure.

HEINEKEN Nederland trots op eigen duurzame energie

Het is in Nederland nog zeldzaam dat een bedrijf met windturbines op het eigen terrein direct gebruik kan maken van de duurzame energie die de windmolens opwekken. In de meeste gevallen komt de energie eerst op het net terecht en koopt de klant groene energie van een leverancier. De brouwer, die zijn eigen opgewekte windenergie direct kan gebruiken, behoort met de komst van de vier turbines dus tot de koplopers. HEINEKEN Nederland zet hiermee een belangrijke stap in het realiseren van haar ambitie om in 2020 klimaatneutraal te brouwen.

Pondera Consult heeft Delta en Heineken geadviseerd in de ontwikkelingsfase: het MER opgesteld, inhoudelijke onderzoeken uitgevoerd, de ruimtelijke onderbouwing geschreven en uitleg gegeven over procedure en milieueffecten tijdens informatieavonden.

Heineken

Omgevingsmanagement voor uw windproject

Praktische communicatiemiddelen omgevingsmanagement voor uw windproject!

Een duurzame relatie met de omgeving, waarbij transparante besluit- vorming en vroegtijdige participatie centraal staan, is van groot belang. Onderstaande tabel geeft u inzicht in wat Pondera voor u kan betekenen in dit proces van maatschappelijk acceptatie.

Bekijk ook onze film met praktische praktijkvoorbeelden van communicatiemiddelen die kunnen worden ingezet bij uw windproject.

Voor vragen, inzichten of uitwisseling van gedachten over uw project kunt u contact opnemen met Marielle de Sain, omgevingspecialist bij Pondera. Email: m.desain@ponderaconsult.com, Tel. 06 52 86 82 98

 

Omgevingsmanagement diensten

Nieuwe website voor HVC WINDKralingseveer

Vlak naast de Van Brienenoordbrug wordt deze week begonnen met de bouw van 1 windturbine in opdracht van HVC. Deze windturbine is reeds in 2012 vergund.
Pondera Consult heeft voor HVC het vergunningstraject verzorgd en tevens in opdracht van HVC een projectwebsite verzorgd. Voor meer informatie: www.HVCWINDKralingseveer.nl.
windkralingseveer

Matchmaking op de Winddagen 15 en 16 juni 2016

Bent u op zoek naar potentiële (internationale) samenwerkingspartners op het gebied van wind op zee of wind op land?

Enterprise Europe Network (EEN) organiseert op 15 en 16 juni 2016 een matchmaking event tijdens de Winddagen in Rotterdam. Deze matchmaking biedt ondernemers en onderzoeksinstanties de ideale gelegenheid om potentiële internationale zakenpartners te vinden.

Hoe werkt matchmaking?

Matchmaking days Winddagen headerU registreert uzelf via de website van de Winddagen en geeft aan deel te nemen aan de Matchmaking. Vervolgens ontvangt u een link naar de Matchmaking tool.

U maakt een kort profiel van uw organisatie en u geeft aan welke technologie, producten of diensten u zoekt of wilt aanbieden. Op basis van de online profielen weet u wat andere partijen vragen en aanbieden en kunt u voorafgaand aan het evenement afspraken inboeken. Ongeveer één week voor de bijeenkomst ontvangt u uw gespreksschema.

De gesprekken duren maximaal 20 minuten. Zo kunt u in 2 dagen met meerdere potentiële klanten en partners spreken over commerciële of technologische samenwerking. Interessante gesprekken zet u later voort op de beurs, op uw stand of binnen uw eigen organisatie. Op deze manier haalt u het maximale uit uw beursbezoek.

Welke voordelen biedt matchmaking u?

U breidt uw internationale netwerk uit en u ontmoet potentiële zakenpartners.
U ontmoet interessante deelnemers in sessies van 20 minuten.
Standhouders en bezoekers kunnen deelnemen.

Toegangspas aanvragen

Deelname aan de matchmaking is gratis, maar voor de toegang tot de Winddagen heeft u een toegangspas nodig voor deze 2 dagen. U bestelt de pas via www.winddagen.nl.

Grote opkomst nieuwjaars/netwerkborrel

Op 15 januari 2015 hebben wij met zo’n 100 relaties het nieuwe jaar ingeluid in Slot Zeist. Een belangrijk jaar voor windenergie: er staat veel te gebeuren.

Op deze bijeenkomst is kort stilgestaan bij hoe wij de doelen uit het energie-akkoord gaan halen. We hebben kort gepeild of ‘de wind’ van de publieke opinie in goede richting waait. Het antwoord was divers. Een gemeenschappelijke deler was participatie: hoe gaan we het organiseren. Komend jaar meer …….

_DSC4512a klein

_DSC4510a klein