Pondera adviseert bij windontwikkeling langs A16

De Provincie Noord-Brabant heeft het voorkeursalternatief voor windenergie langs de A16 gekozen. Dit betekent dat Pondera Consult ook in de komende fase adviseert in de verdere concretisering van diverse windontwikkelingen langs de A16. Pondera Consult is door Rijkswaterstaat gevraagd ondersteuning te verlenen bij het zoeken naar geschikte locaties en te helpen bij de stappen die moeten worden gezet tot het realiseren van de windturbines. “We willen de initiatiefnemers, waarvan de windturbines onderdeel uitmaken van het voorkeursalternatief feliciteren met deze mijlpaal. De provincie heeft duidelijke kaders aangegeven en het is nu aan de ontwikkelaars om de verdere uitwerking – in overleg – vorm te geven. Het is een mooie uitdaging dat we daar als adviesbureau bij kunnen helpen en de algehele energiehuishouding weer een stap groener kunnen maken”, aldus Maarten Jaspers Faijer, die betrokken is bij de ontwikkeling van de windturbines op gronden van Rijkswaterstaat.

windturbines A16

Medewerkers van de Ministeries van IenM/Rijkswaterstaat en Economische zaken krijgen rondleiding door windpark NOP Agrowind

Op de eerste koude herfstmaandag van het jaar verzamelen zich tien ambtenaren van de Ministeries van IenM/Rijkswaterstaat en Economische zaken bij het informatiecentrum 11 Beaufort, nabij Nagele. Hier worden ze ontvangen door Janneke Wijnia (financieel directeur windpark NOP Agrowind), Mariëlle de Sain en Pim Rooijmans (beiden adviseur bij Pondera Consult). Janneke geeft een presentatie over de totstandkoming van windpark NOP Agrowind. Windpark NOP Agrowind is het eerste windpark in Nederland dat gebouwd is onder de zogenaamde Rijkscoördinatieregeling.

2

Omdat er de komende jaren nog een aantal grote windparken onder deze regeling vallen, is het de perfecte gelegenheid om meer te horen over de details van het traject van inpassingsplan en vergunningen, het betrekken van de omgeving en de bouw. Er worden tijdens de presentatie dan ook volop vragen gesteld aan de aanwezige experts.

1

Na de presentatie is het tijd om naar buiten te gaan. Om met eigen ogen te zien hoe het windpark zich verhoudt tot het landschap, zelf te luisteren naar het geluid dat de windturbines maken en te ervaren wat de verschillen zijn tussen een windturbine op land en een in het IJsselmeer.

3

Na een uurtje in de kou en wind duikt iedereen weer de auto in. Alles bij elkaar een leerzame en informatieve bijeenkomst voor iedereen!

NOP Agrowind bouwt en exploiteert 26 windmolens op het land langs de Westermeerdijk en Noordermeerdijk in de Noordoostpolder. Deze molens maken onderdeel uit van Windpark Noordoostpolder, dat bestaat uit 86 windmolens op het land en in het water. Meer informatie via: http://www.windparknoordoostpolder.nl/

Pondera Consult heeft in het verleden de MER en de vergunningsprocedures voor NOP Agrowind gevoerd en is actief betrokken geweest bij de contractering en financiering van het windpark. Op dit moment voert Pondera Consult het vergunningenmanagement uit voor NOP Agrowind.