Europese windsector volwassen maar nog niet uitgegroeid

De windenergiesector is inmiddels een volwassen sector. Een eerste blik op de beursvloer van de WindEurope Conference & Exhibition 2017 lijkt dit beeld te bevestigen. Met ruim 8000 mensen en 300 stands is Amsterdam RAI goed gevuld. Echter, volgroeid is de sector voorlopig nog niet. Windturbines worden nog altijd groter, meetsystemen nauwkeuriger en nieuwe oplossingen op bestaande problemen worden ontwikkeld en getest.

Een greep uit enkele ontwikkelingen die op de beurs werden gepresenteerd:

 • Tijdens een plenaire sessie verzocht Windeurope de EU om de energiedoelstelling voor 2030 te verhogen van 27 naar 30 procent. Hiermee zou Europa haar leiderschapsrol in de sector en een stabiele groei in werkgelegenheid kunnen handhaven. Voorzitter Ivor Catto gaf aan dat slechts acht van de 28 EU-lidstaten duurzame energiedoelstellingen na 2020 hebben. In 2016 droeg de windindustrie 36 miljard euro en ruim 262.000 banen bij aan de Europese economie.
 • Lagerwey presenteerde de komst van de L147 en de L158, de twee nieuwste en tevens hoogste turbinemodellen. Meer technische details volgen in het voorjaar van 2018. Daarnaast verenigden de Nederlandse windturbinebouwer en het Russische Rosatom zich in de joint venture Red Wind voor de verkoop en levering van turn key-windturbines. De joint venture gaat 1 GW aan windenergie leveren, waarbij het aandeel van Lagerwey ligt in de kennisoverdracht en opleiding voor de bouw en exploitatie van windturbines. Lagerwey levert daarnaast ook de componenten voor de eerste 60 windturbines voor twee Russische windparken die nu in aanbouw zijn.
 • Siemens Gamesa maakte haar plannen bekend voor de SG-8.0-167 DD, een offshore turbine met rotordiameter van 167 meter en een nominaal vermogen van 8 MW. Siemens Gamesa verwacht deze turbine in 2020 op de markt te kunnen brengen.
 • Pondera tekende een contract met ZephIR Lidar voor de aanschaf van een Lidar, waarmee Pondera haar eerste meetcampagne zal uitvoeren. Met deze metingen kunnen energieopbrengststudies nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Bekijk hier de compilatie van de beurs in een korte film.

WindEurope Exhibition 2017
@Windeurope

WindEurope Exhibition 2017
@Windeurope

Programma bekend ‘Expert Meeting Offshore windparken in Nederland’ tijdens EWEA Offshore 2015

Tijdens de EWEA OFFSHORE 2015 – 11 maart 2015.

Onderstaand treft u het programma van de Expert Meeting ‘Ontwikkeling van Offshore windparken in Nederland’ tijdens de EWEA Offshore 2015 aan. Een van de sprekers is René Moor, programma verantwoordelijke voor Offshore Wind van het Ministerie van Economische Zaken. Ook zal Eric Arends van Wind Minds iets vertellen over de aankomende tenders in het gebied Borssele en zal David Orobio de Castro en Ingmar de Groot van Stibbe u op de hoogte brengen van alle juridische voorwaarden en project finance van de komende tenders. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Als u de EWEA OFFSHORE 2015 beurs bezoekt nodigen wij u graag uit om deze Expert Meeting bij te wonen. Deze Expert Meeting zal in het Engels worden gehouden.

Programma

11.30 – 12.15      
Lunch

12.15 – 12.20 
Welkomstwoord door Aaldert ten Veen, partner bij Stibbe en Hans Rijntalder, medeoprichter Wind Minds

12.20 – 12.40
Overzicht van de marktkansen in Nederlandse offshore wind door René Moor, Programma Verantwoordelijke voor Offshore Wind van het Ministerie van Economische Zaken

  • Inzicht in de ontwikkeling van 3.500 MW aan offshore wind voor 2023
  • Rol van de overhead en de wind energie sector
  • Geclusterde aanpak

12.40 – 13.10 
Aankomende tender in het gebied Borssele door  Eric Arends, partner bij Pondera Consult/Wind Minds

  • Inzicht in de eerste tenders van het windgebied Borssele (2015-2016)
  • Status quo van de milieu- en technische studies
  • Omvang, gebied, aansluiting op het electriciteitsnetwerk

13.10 – 14.00
Komende tenders: het markperspectief door David Orobio de Castro en Ingmar de Groot, Stibbe

  • Tender: planning en voorwaarden
  • Project finance: welke risico’s

14.00 – 14.10 
Panel Discussion onder leiding van Aaldert ten Veen, Stibbe

14.10 – 15.00 
Drank & Netwerken

Klik hier voor het programma in PDF.

U kunt zich inschrijven voor deze Expert Meeting door onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over het programma en de sprekers.

INSCHIJFFORMULIER

Expert Meeting ‘Ontwikkeling van Offshore windparken in NL’

Tijdens de EWEA OFFSHORE 2015 – 11 maart 2015.

Het wetsvoorstel windenergie op zee is 17 oktober 2014 naar de Tweede Kamer gegaan. Het voorstel gaat uit van drie grote windpark clusters. In de komende jaren (2015-2019) zal er in totaal 3450 MW aan offshore windparken worden aanbesteed en gebouwd. Dit laatste is vastgesteld in het Energieakkoord.

Vanwege dit akkoord en andere recente ontwikkelingen in offshore windenergie in Nederland, houden Wind Minds en Stibbe op woensdag 11 maart 2015 tijdens EWEA OFFSHORE 2015 in Kopenhagen een Expert Meeting met als thema:

‘Ontwikkeling van Offshore windparken in Nederland’

Als u de EWEA OFFSHORE 2015 beurs bezoekt nodigen wij u graag uit om deze Expert Meeting bij te wonen. Deze Expert Meeting zal in het Engels worden gehouden. Lunch is ingegrepen.

Programma

11.30 – 12.15      
Lunch

12.15 – 12.20 
Welkomstwoord door Aaldert ten Veen, partner bij Stibbe en Hans Rijntalder, medeoprichter Wind Minds

12.20 – 12.40
Overzicht van de marktkansen in Nederlandse offshore wind door René Moor, Programma Verantwoordelijke voor Offshore Wind van het Ministerie van Economische Zaken

  • Inzicht in de ontwikkeling van 3.500 MW aan offshore wind voor 2023
  • Rol van de overhead en de wind energie sector
  • Geclusterde aanpak

12.40 – 13.10 
Aankomende tender in het gebied Borssele door  Eric Arends, partner bij Pondera Consult/Wind Minds

  • Inzicht in de eerste tenders van het windgebied Borssele (2015-2016)
  • Status quo van de milieu- en technische studies
  • Omvang, gebied, aansluiting op het electriciteitsnetwerk

13.10 – 14.00
Komende tenders: het markperspectief door David Orobio de Castro en Ingmar de Groot, Stibbe

  • Tender: planning en voorwaarden
  • Project finance: welke risico’s

14.00 – 14.10 
Panel Discussion onder leiding van Aaldert ten Veen, Stibbe

14.10 – 15.00 
Drank & Netwerken

Klik hier voor het programma in PDF.

U kunt zich inschrijven voor deze Expert Meeting door onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over het programma en de sprekers.

INSCHIJFFORMULIER

stibbe wind minds

 

Uitnodiging beurs EWEA OFFSHORE 2015

Wind Minds staat van 10 t/m 12 maart 2015 op ’s werelds grootste offshore windenergie beurs EWEA OFFSHORE 2015 in Kopenhagen.
Met deelnemers uit meer dan 50 landen en een toonaangevende conferentie is de EWEA OFFSHORE 2015 de plek om te netwerken, kennis te vergaren en trends te horen op het gebied van Offshore Windenergie.

Wind Minds

Wind Minds is sinds oktober 2014 een nieuw consortium voor internationale wind advisering. Naast Pondera Consult, zijn het Nederlandse Mecal en de twee Duitse bedrijven Ep4Offshore en BBB Umwelttechniek onderdeel van Wind Minds. Doel is alle kennis en ervaring te bundelen bij de bouw van nieuwe offshore windparken in Noordwest-Europa, Amerika en Azië.

Bezoek de stand

Stand Wind Minds klein2Wind Minds is aanwezig om bezoekers  te informeren over haar one stop shop dienstenpakket voor ontwikkelaars, investeerders, overheden en energiebedrijven. De diensten van Wind Minds dekken de hele levenscyclus van een offshore windpark. Tevens toont Wind Minds ’s werelds  grootste mobiele visualisatiescherm dat wordt ingezet om betrokkenen een waarheidsgetrouw beeld te geven van het aanzicht van windparken die zichtbaar kunnen zijn vanaf de kust. In een tijd dat communicatie aan en participatie met de omgeving steeds belangrijker wordt, is deze vorm van visualiseren een belangrijk hulpmiddel.

Graag nodigen wij u als klant/relatie van Pondera uit om de stand van Wind Minds te bezoeken.
Onze stand is te vinden in:

HAL C STANDNUMMER C3-C27

Afspraak maken/inschrijven standbezoek en Expert Meeting ‘Ontwikkeling van Offshore windparken in Nederland’

U bent uiteraard van harte welkom om op elk moment van de dag de stand van Wind Minds te bezoeken. De beurs EWEA is erg druk bezocht daarom adviseren wij u, indien mogelijk, ons een indicatie van u bezoek door te geven. Dit kan met behulp van onderstaand fomulier. U ontvangt dan tevens een gratis toegangskaart voor de beurs. Ook kunt u zich hier inschrijven voor de Expert Meeting van Stibbe en Wind Minds met als onderwerp ‘Ontwikkeling van Offshore windparken in Nederland.

KLIK HIER OM U IN TE SCHRIJVEN

Håber at se dig på EWEA OFFSHORE 2015

 

Blog – Handelsmissie Japan en Korea

Eind oktober / begin november mocht ik, samen met collega Arno Verbeek, deelnemen aan de handelsmissie naar Japan en Korea. Een deel van deze missie richtte zich specifiek op offshore windenergie als een onderdeel van een van de topsectoren in Nederland. Een bijzondere ervaring, zeker gezien de aanwezigheid van het koninklijke paar en twee ministers. Wat leverde dat op?

Opent een handelsmissie deuren die anders gesloten zouden blijven?

In de eerste plaats bleek een dergelijke delegatie ook daadwerkelijk deuren te openen. Windenergie is een onderwerp dat in belangrijke mate via overheidsbeleid vormgegeven wordt en vervolgens door bedrijven wordt uitgevoerd. De mensen van RVO en de ambassades hadden daartoe interessante besprekingen georganiseerd met relevante overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van bedrijven. De matchmaking sessies met geïnteresseerde Japanse en Koreaanse bedrijven waren voor ons hierbij zeer relevant. Het heeft zeker veel nieuwe contacten en informatie opgeleverd en hier en daar ook aanknopingspunten voor nieuwe projecten.

arno web

Huidige situatie wind energie Japan en Korea

In de tweede plaats konden we met eigen ogen zien wat de situatie rond windenergie in Japan en Korea is. Beide landen zijn starters als het gaat om windenergie, zeker als het om offshore windenergie gaat. De landen zijn dan ook zeer belangstellend om te leren van de ervaringen die wij als windsector in Europa hebben opgedaan. Ook de culturele en zakelijke verschillen zijn opvallend; Japanners zijn gereserveerder, Koreanen tonen meer emoties.

Allemaal zaken die ook via een paar google handelingen te vinden zijn, maar daadwerkelijke ervaringen geven toch een veel beter gevoel. In Japan was het opvallend dat men redelijk snel lijkt te kiezen voor grootschalige toepassing van drijvende windturbines. Het is dan ook niet verbazend dat de meeste drijvende testturbines in Japan staan. Ook bijzonder: een bezoek aan windturbines aan de kust die de Japanse tsunami in 2011 glansrijk doorstaan hebben. Opvallend ook de relatieve hoeveelheid zogenaamde “downwind” turbines, een concept dat in Europa tot nu toe nauwelijks te zien is.

In de derde plaats bleken zowel Japanse als Koreaanse bedrijven belangstelling voor Europa, en zeker ook Nederland te hebben om te investeren of om turbines of onderdelen te leveren. Zeker de nieuwe ronde tenders die Minister Kamp vanaf 2015 organiseert voor offshore windenergie, oogsten interesse.

Lancering nieuw bedrijf Wind Minds

En in de vierde plaats konden wij de missie gebruiken om ons nieuwe bedrijf voor offshore windenergie “Wind Minds” dat we met Mecal, het Duitse BBB Umwelttechnik en Ep4offshore hebben opgericht te lanceren. RTL nieuws besteedde hier aandacht aan en ook het koninklijk paar vereerde ons met een bezoek. Een betere lancering van een offshore windbedrijf is nauwelijks voor te stellen.

RTL nieuws2

Naast de meer materiële kant is er natuurlijk ook meer. Het contact met collega’s in de energiewereld, inzicht in nieuwe culturen en – hoewel beperkt – enkele bezoeken aan bijzondere plekken zoals de grens met Noord Korea. Dat leidt soms tot broodnodige relativeringen of een herbevestiging van iets wat je al wist: Nederland heeft een bijzondere positie als het gaat om windenergie in de wereld. Niet alleen vanwege de grote ervaring met het werken op zee. We realiseren ons niet genoeg dat we hier gezegend zijn met een voordelig windklimaat en een relatief ondiepe zee. Dat is gunstig voor prijseffectiviteit. En een gedegen thuismarkt is misschien wel beste voor export.

En nu …. werk aan de winkel!

Al met al een succesvolle ervaring. Het is natuurlijk wel zo dat het echte succes van een dergelijke missie af hangt van een gedegen voorbereiding, maar vooral ook van de follow up. Eenmaal terug in Nederland wachten de dagelijkse werkzaamheden die ook na bijna twee weken weer de nodige aandacht verdienen. Het is de kunst om hierin een optimale balans te vinden. Met andere woorden: zweten.