Pondera ondersteunt ontwikkeling zonneparken Nijmegen

In navolging van de werkzaamheden die Pondera Consult heeft verricht voor Windpark Nijmegen-Betuwe langs de A15 in Nijmegen, heeft ontwikkelaar Wiek-II Pondera gevraagd om te ondersteunen bij de ontwikkeling van twee zonneparken in Nijmegen. Het zonnepark De Grift, bij het bestaande windpark, is circa 5 hectare groot en is gepland naast de meest oostelijk gelegen windturbine. Bij de elektrische infrastructuur van het windpark is rekening gehouden met het zonnepark. Het zonnepark wordt via een windturbine elektrisch aangesloten, er gaat dus slechts één kabel naar het elektriciteitsnet (zogenaamde cablepooling). Ook elders in de gemeente Nijmegen, langs de A73 bij de zogenaamde Duitse Bocht, is Wiek-II bezig om een zonnepark te realiseren. Ook daar ondersteund Pondera Wiek II met de realisatie van het zonnepark.

Pondera maakt de ontwerpen voor de zonneparken, doet onderzoek naar de effecten van het zonnepark op onder andere ecologie en archeologie. Daarnaast stelt Pondera de benodigde vergunningen en de ruimtelijke onderbouwing op.

Zonneparken Nijmegen

Vacature: Elektrotechnisch ontwerper zonneparken

Pondera Consult is op zoek naar een ervaren elektrotechnisch ontwerper die ervaring heeft met de engineering van zonneparken. Pondera Consult is hét adviesbureau op het gebied van duurzame energie en adviseert hoofdzakelijk in windenergieprojecten, maar is groeiende als het gaat om de ontwikkeling van grootschalige zonne-energiesystemen. Wij zoeken iemand die dit team van ruim 25 medewerkers wil versterken.

Wat houdt deze functie in?

  • Het ontwerpen van grote zonneparken met de daarvoor benodigde software;
  • Het beoordelen van zonneparkprojecten op technische haalbaarheid. Tevens denk je mee over de financiële haalbaarheid;
  • Zorgdragen voor de engineering van een robuust, veilig en efficiënt zonnepark;
  • Begeleiden van ontwerptrajecten en adviseren in ontwerpkeuzes voor de bijbehorende elektrische infrastructuur.

Benieuwd naar de functievereisten? Bekijk hier de volledige vacature.