Uitspraak Raad van State FFW ontheffing windpark Noordoostpolder positief

Op 19 juni heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State voor de derde keer uitspraak gedaan over vergunningen van het windpark Noordoostpolder. In de zogenaamde ‘derde fase’ betrof dit onder andere de Flora- en Faunawet ontheffing voor het windpark. De Raad van State heeft alle besluiten in stand gelaten en de beroepen niet ontvankelijk of niet gegrond verklaard. Pondera Consult feliciteert de Koepel Windenergie Noordoostpolder met dit prachtige resultaat.

P1000117a

De volledige uitspraak is hier te lezen.

Pondera Consult was opsteller van de aanvraag voor deze ontheffing en de overige vergunningaanvragen en heeft samen met advocatenkantoor Stibbe een belangrijke rol gespeeld in de juridische procedure.