Vergunningaanvragen

Een vergunning of ontheffing is een officiƫle toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Bij vrijwel alle (wind)energie-initiatieven zijn er meerdere vergunningen en/of ontheffingen nodig. Welke vergunningen nodig zijn, is onder andere afhankelijk van de locatie en de effecten van het voornemen.

Pondera kan u adviseren in welke vergunningen er nodig zijn en kan deze voor u aanvragen. Indien er meerdere procedures mogelijk zijn, kunnen wij ook adviseren bij de afweging welke route voor u de meest geschikte is. Hierbij verzorgen wij tevens alle benodigde inhoudelijke onderzoeken die voor de vergunningaanvragen benodigd zijn. Daarnaast kan Pondera u helpen bij de planning van het vergunningentraject (wanneer vraag je welke vergunning aan), het houden van overzicht in de te doorlopen procedures en het contact met de verschillende bevoegde gezagen.

Pondera beschikt over een ruime op de praktijk gebaseerde juridische kennis over dit onderwerp. Wij hebben ervaring met de vergunningen voor bouw en gebruik van windturbines en zonneparken, maar ook voor onder meer de aanleg van kabels en wegen, bouw en gebruik van transformatorstations, afritten van gemeentelijke, provinciale of rijkswegen en de Wet Natuurbeheer.

Voor meer informatie:

Dion Oude Lansink

Technisch Adviseur Duurzame EnergieMeer over Dion Oude Lansink

Jan-Willem Broersma

Adviseur Duurzame EnergieMeer over Jan-Willem Broersma

Martijn Edink

Adviseur Duurzame EnergieMeer over Martijn Edink