Vergunningaanvragen

Een vergunning of ontheffing is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Bij vrijwel alle (wind)energie-initiatieven zijn er meerdere vergunningen en/of ontheffingen nodig. Welke vergunningen nodig zijn, is onder andere afhankelijk van de locatie en de effecten van het voornemen.

Pondera Consult kan u adviseren in welke vergunningen er nodig zijn en kan deze voor u aanvragen. Hierbij verzorgen wij tevens alle benodigde inhoudelijke onderzoeken die voor de vergunningaanvragen benodigd zijn. Daarnaast kan Pondera Consult u helpen bij de planning van het vergunningentraject (wanneer vraag je welke vergunning aan), het houden van overzicht in de te doorlopen procedures en het contact met de verschillende bevoegde gezagen.