Vergunningenmanagement

Wanneer de vergunning of ontheffing verkregen is en de uitvoering start, begint de fase van vergunningenmanagement (of compliance management). In de vergunningen zijn vele voorschriften opgenomen waaraan voldaan moet worden. Ook verandert er in grote projecten vaak nog het een en ander in de details tijdens de uitvoering en blijken wijzigingen in de vergunningen nodig.

Pondera Consult verzorgt het vergunningenmanagement door de organisatie van het documentbeheer, doen van meldingen, het regelen van wijzigingen en onderhouden van contacten met uitvoerende aannemers, overheden en handhavers. Op deze manier zorgen we voor een soepele realisatie van een project.