Verkoop- en aankoopbegeleiding

Hernieuwbare energieprojecten worden met enige regelmaat geheel of gedeeltelijk verkocht in verschillende faseringen. Pondera Consult verzorgt en/of begeleidt aan- en verkooptrajecten. Er zijn verschillende opties voor verkoop- en aankoop. Alle opties hebben fiscale consequenties afhankelijk van de bedrijfsvorm, grondovereenkomsten en wensen ten aanzien van de grondrechten. Pondera coördineert het gehele proces, desgewenst in nauwe samenwerking met juristen, accountants en fiscalisten.

Een typisch verkooptraject bestaat onder meer uit:

  • Informatieverzameling (contracten, rechten, e.d.)
  • Uitnodigen van geïnteresseerde partijen of het gericht adverteren
  • Afsluiten van geheimhoudingsovereenkomsten (Non Disclosure Agreements)
  • Opstellen en verzorgen van een Information Memorandum ofwel een verkoopbrochure (afhankelijk van de omvang van het project)
  • Eigen waardebepalingen
  • Overzicht technische en procedurele randvoorwaarden
  • Inrichten van een dataroom ten behoeve van Due Diligence
  • Selecteren van partijen
  • Beantwoorden van vragen van geïnteresseerde partijen
  • Ondersteuning juridische overdracht