Vermoeidheidsberekeningen

Berekening van de belasting

Ladingsberekeningen beoordelen of de windturbine en funderingsconstructies voldoende sterkte hebben gedurende de levensduur, terwijl de kosten van de toren- en funderingsconstructie worden geminimaliseerd. Pondera Conuslt voert belastingberekeningen uit met behulp van GH Bladed- of Flex5-simulatiesoftware voor de windturbine en / of funderingsstructuur.

Verificatie

In de meeste offshore windprojecten zal de OEM van de windturbine de belastingsberekeningen leveren aan de ontwerper van de fundering en vice versa, tijdens verschillende ontwerpiteraties. Om een optimaal resultaat te garanderen, kan Pondera Consult het proces beheren en de plausibiliteit van de belastingen en de daaruit voortvloeiende toren- en funderingsafmetingen controleren.