Vermogenscurve verificatie

Als na een operationele windopbrengstberekening blijkt dat een of meerdere windturbines niet volgens fabrieksspecificaties functioneren en de fabrikant daar aanvullend bewijs voor eist, kan besloten worden tot het uitvoeren van een vermogenscurve-verificatie.
Dit kan door tijdelijke plaatsing van één van onze LiDARs bij de turbines in kwestie. De analyse van winddata en gelijktijdige productiedata wordt door Pondera gerapporteerd en kan worden gebruikt ter onderbouwing van een garantieclaim.

Voor meer informatie:

Erik Holtslag

Senior Adviseur Duurzame Energie Meer over Erik Holtslag