Vliegende start natuurvoorziening windpark Noordoostpolder

Windpark Westermeerwind (onderdeel van windpark Noordoostolder) ligt in een natuurgebied dat in 2012/2013 is aangelegd voorafgaand aan de bouw van de windturbines. Dit natuurgebied is tot stand gekomen door onder meer de betrokkenheid van natuur-en milieuorganisaties tijdens de voorbereidingen van het windpark om effecten op vogels te verminderen. Inmiddels is de natuur tot ontwikkeling gekomen. Er is voedsel in de vorm van vis, waterplanten en driehoeksmosselen en dit vertaalt zich in grote aantallen watervogels, zoals futen.

Bekijk hier het bericht op de website van windpark Westermeerwind.

Pondera Consult heeft voor de windparken in de Noordoostpolder de MER- en vergunningsprocedures begeleidt, waaronder de natuurvergunning vanwege de locatie in een Natura 2000-gebied. Deze vergunningen zijn na behandeling door de Raad van State inmiddels onherroepelijk en de bouw van de verschillende onderdelen van het windpark is in volle gang.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *