Jeroen de Veth studeerde elektrische energietechniek en technologie­management in Eindhoven en heeft meer dan 20 jaar ervaring in de duurzame energiesector. Hij is vanaf november 2021 werkzaam bij Pondera en specialist op het gebied van energieopslag, zowel elektrochemisch als P2G, en systeemintegratie. Daarnaast heeft hij ruim ervaring opgedaan in de biogassector, zowel in de rol van adviseur als projectmanager. Hij heeft gewerkt voor vele partijen in zowel de publieke als de private sector en kent de praktijk van weerbarstige energie- en innovatie­projecten.

Jeroen is binnen Pondera trekker, adviseur en ontwikkelaar op het gebied van systeemintegratie en flexibiliteitsoplossingen, waaronder conversie naar waterstof en inzet van diverse typen elektrische energieopslag. Hij verstaat de kunst goed om complexiteit terug te brengen tot een behapbare essentie en dat als zodanig te presenteren aan zowel ondernemers als beleidsmakers, is omgevingssensitief, gericht op samenwerking en in staat leiding te geven aan de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve en complexe projecten. Daarnaast is hij hands-on, heeft oog voor detail en kan acteren op diverse abstractieniveaus. Per 1 december 2022 is Jeroen Teamleider van het Team Data-analyse en Modellering

Opleiding en vorige werkgevers

Na zijn studies begon Jeroen zijn carrière bij het Projectbureau Duurzame Energie, dat in opdracht van EZ de ontwikkeling van duurzame energie In Nederland een boost moest geven en was daar actief als adviseur gebouwde omgeving en bio-energie. Daarna werkte hij van 2002 t/m 2009 part time als stafmedewerker en adjunct griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer, waar hij zich onder andere bezighield met energiewetgeving en tevens diverse parlementaire onderzoeken begeleidde. Tegelijkertijd startte hij in die periode als zelfstandig adviseur in de duurzame energie- en agrosector.

Vanaf 2009 heeft Jeroen zich als ondernemer verder gespecialiseerd in oplossingen voor flexibiliteit, zoals batterijen, en projectontwikkeling op het gebied van biogas. In die hoedanigheid initieerde en participeerde hij in diverse innovatieprojecten en had in 2010 de primeur met de introductie van de eerste Vanadium Redox Flow batterij in Nederland, later gevolgd door Zink-Bromide technologie. In deze projecten heeft het bereiken van een positieve business case altijd op de voorgrond gestaan en heeft hij hiervoor noodzakelijke kennis ontwikkeld. Dat Jeroen weerbarstige trajecten niet uit de weg gaat heeft hij bewezen door een groot aantal jaren als uitvoerend eindverantwoordelijke op te treden voor AGroGas, de grootste biogascoöperatie die tot op heden in Nederland actief is geweest.

 

terug naar team