Windmetingen

Pondera Consult kan voor uw locatie de meest efficiënte windstrategie bepalen. Hierbij kijken we samen met u bij aanvang van een project hoe we de windsnelheidsverwachting zo nauwkeurig mogelijk kunnen vaststellen. Hiervoor gebruiken we verschillende middelen, zoals bijvoorbeeld al bestaande windsnelheidsmetingen uit de buurt, of de opbrengstgegevens van bestaande windturbines. Daarnaast gebruiken we LiDAR (windmetingen op basis van laserstralen), meetmasten of een combinatie van deze middelen. Door al bestaande en eventuele nieuwe metingen te combineren kunnen onzekerheden in een energie-opbrengstberekening (P50/P90) significant verlaagd worden.

Productiedata

Als er in de buurt van uw project een reeds bestaand windpark staat, of als u een bestaand windpark wilt retrofitten, kan Pondera op basis van productiedata (uiteraard op voorwaarde dat deze beschikbaar is) een inschatting maken van de te verwachten output van uw nieuwe project. Wij kunnen ook voor reeds gebouwde projecten een zogenaamd ‘post-construction’ (P-90) rapport opstellen, waarmee u een betere inschatting heeft van uw productie op de lange termijn.

LiDAR

LiDAR is een meettechniek die met behulp van lasers het verticale windprofiel meet, zodat de best mogelijke gegevens voor windklimaat en opbrengstberekeningen gegenereerd kunnen worden. LiDAR-windmetingen bieden betrouwbare data, die vergelijkbaar is met de nauwkeurigheid van MEASNET-gekalibreerde meetmasten. Het grote voordeel van LiDAR is dat de meetapparatuur gemakkelijk verplaatst kan worden, zodat de wind op verschillende plekken binnen het projectgebied kan worden gemeten.

Dit biedt grote voordelen in vergelijking met Windmeting met LiDARmetingen die gedaan worden met een enkele windmeetmast. Een ander belangrijk voordeel van LiDAR-metingen is de mogelijkheid om tot op bijna 300 meter boven zeeniveau – en soms hoger – te meten. Hierdoor kan het gehele rotorgebied van de windturbine worden gemeten. Pondera heeft zelf een aantal LiDARs beschikbaar, maar kan ook uw eigen LiDAR voor u bedienen als onderdeel van uw projectportfolio.

Onzekerheid met betrekking tot de energieopbrengsten kan dankzij LiDAR stevig worden gereduceerd.

Meetmast

Voor sommige locaties is het gebruik van een meetmast echter meer toereikend. Dit geldt bijvoorbeeld voor locaties waar turbulentie een verwacht kritisch punt is, maar ook bij projecten waar naar verwachting langdurig gemeten zal gaan worden (denk aan productieverificatie van een bestaand of nog te bouwen windpark). Pondera gebruikt meetmasten in combinatie met LiDAR de opbrengstdata zo betrouwbaar mogelijk te maken. Door middel van horizontale interpolatie tussen de mastpositie en de verschillende LiDAR-locaties kan het theoretische windopbrengstmodel worden gecontroleerd. Eventuele afwijkingen kunnen worden opgespoord en vervolgens aangepast. Onzekerheid met betrekking tot de energieopbrengsten kan dankzij LiDAR stevig worden gereduceerd.

Pondera kan voor meetmasten het hele proces verzorgen, van de locatieselectie en de vergunningsaanvraag tot aan het contracteren, de bouwbegeleiding en de uiteindelijke dataverwerking. Het eindresultaat: een operationele windmeetmast tot hoogtes van 150 meter! Ook zijn wij in staat om vrijstaande torens te laten bouwen, die als voordeel hebben dat ze minder landoppervlak gebruiken. Deze zijn tot in ieder geval 135m voor uw project te regelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: