Windpark Nijmegen-Noord stap dichterbij

Pondera Consult heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen het milieueffectrapport (MER) voor Windpark Nijmegen-Noord opgesteld. In dit MER, dat is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan, is onderzocht wat de effecten van het windpark zijn op de omgevingskwaliteit (zicht, geluid, slagschaduw), elektriciteitsopbrengst en vermeden emissies, water en bodem, cultuurhistorie en archeologie, ecologie en externe veiligheid. De Commissie voor de m.e.r. heeft het milieueffectrapport getoetst en met de instemming van het college van B & W van de gemeente Nijmegen is het windpark Nijmegen-Noord een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen dient het bestemmingsplan nu nog vast te stellen. Het MER en bestemmingsplan zijn hier te vinden.

FP5 variant 1b-SWT2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *