Windrapporten

Windmetingen zijn fundamentele aspecten in elk windenergie project. De betrouwbaarheid van de resultaten van windmetingen zijn essentieel voor de economische successen van de investeringen. Doordat Pondera Consult een geaccrediteerd en gecertificeerd bedrijf is (DIN EN ISO/IEC 17025:2005) hebben wij het vermogen om onze klanten belangrijke informatie te verschaffen. Pondera Consult voorspelt energieopbrengsten, identificeert mogelijke uitdagingen en geeft aanbevelingen hoe hier mee om te gaan. In het beoordelingsproces wordt rauwe wind data gecheckt en geanalyseerd door middel van geavanceerde computer software. Er wordt een digitaal model van het plangebied gecreëerd, dit model wordt gevalideerd door bestaande data over de lokale wind condities en wordt dan vervolgens onderworpen aan verdere berekeningen. Voor het modelleren van complexe gebieden wordt CFD software (3D calculations) toegepast.

Pondera Consult brengt wind patronen in kaart en produceert fysieke flow modellen van bepaalde windparken, deze worden gebruikt om de meest ideale positie voor de wind turbines te bepalen. Voor klanten die een bestaand windpark willen kopen, biedt Pondera Consult een expert opinie met betrekking tot de kwaliteit van de bestaande windenergieopbrengst rapporten. De expert wind en opbrengst beoordelingen worden geaccepteerd voor financieringsdoeleinden door banken over de hele wereld.