Het jaar 2022 is voorbij. Hoe hard heeft het gewaaid in Nederland? Tijd om de balans op te maken! Met de volgende kaarten laten wij de gemiddelde windsnelheden zien in 2022 over het gehele jaar, per kwartaal en per maand in verhouding tot de afgelopen 30 jaar (1992-2021). De belangrijkste conclusie? 2022 was een gemiddeld windjaar, maar ook erg grillig.

 

2022 over het hele jaar

Over het algemeen waaide het iets minder hard in 2022 dan gemiddeld. Op de kaart zijn duidelijke verschillen te zien tussen het noorden en zuiden van het land. Hoewel het in Noordoost-Groningen slechts 1% minder hard waaide dan gemiddeld, was de gemiddelde windsnelheid in Zuid-Limburg 5% lager. Ter referentie, de variatie van jaar tot jaar is ongeveer 5 à 6% in Nederland.

Het gros van de windcapaciteit op land (aantal MW) staat in de noordelijke provincies en Flevoland. Daar lag de windsnelheid van 2022 aardig op het gemiddelde, waardoor het windjaar qua energieopbrengst  aansluit op de verwachtingen.

Bron: ERA5

2022 per kwartaal

De volgende vier windkaarten laten per kwartaal de gemiddelde windsnelheid zien in verhouding tot de kwartaalgemiddelde windsnelheden van de afgelopen 30 jaar. Kwartaal 1 was betrekkelijk windrijk, met opnieuw de hoogste windsnelheden in Noordoost-Groningen (+5%). Kwartaal 3, dus de maanden juli, augustus en september, was juist zeer windarm, met ongeveer 10% minder wind in de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland.

Bron: ERA5

2022 per maand

Kijkend naar het gedrag van de wind per maand, dan is het jaar 2022 (in blauw) behoorlijk afwijkend ten opzichte van de afgelopen 30 jaar (in oranje). De oranje band om de 30-jarige maandgemiddelden laten een bandbreedte zien waarin 70% van alle waarden in zitten. De meest opvallende maand was februari, waarin de krachtige stormen Dudley, Eunice en Franklin over Nederland raasden. Hierdoor was februari 2022 de op één na meest windrijke februari van 1992-2022. Andere uitschieters waren maart en april, waarbij maart zeer windarm was en april opnieuw zeer windrijk. Het is duidelijk dat 2022 een bijzonder windjaar is; vrij gemiddeld maar met veel grilligheid.

Bron: ERA5

Over ERA5

Alle getoonde windsnelheden zijn afkomstig van het klimaatmodel ERA5, gemaakt door het Europese weercentrum ECMWF. Het model wordt samengesteld uit een grote hoeveelheid databronnen, waaronder lokale meetstations, satellieten, schepen, vliegtuigen en weerballonnen. ERA5 bevat informatie over winddata van 1959 tot en met nu. De getoonde waarden zijn de gemiddelde windsnelheden op 10 meter.

Bron: EnecoVoor meer informatie

Adviseur Duurzame Energie