Elements for energy

Wind op land

Wind op zee

Geothermie

Zonne-energie

Filteren
 • Wind op Land
 • Wind op Zee
 • Geothermie
 • Zonne-energie
 • Beschikking SDE+ voor Windpark Agro-Wind Reusel toegekend door RVO

  In de afgelopen (extra) SDE+ voorjaarsronde heeft Pondera namens Windpark Agro-Wind Reusel B.V. een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de SDE+ exploitatiesubsidie. RVO heeft onlangs besloten om de SDE+ subsidie toe te kennen aan dit project. Hiermee is de volgende stap richting realisatie van dit windpark gezet. Pondera feliciteert Windpark Agro-Wind Reusel B.V. met SDE+ beschikking!

  © 2020 Pondera Consult
 • #Nederland
 • #Subsidieaanvragen (SDE)
 • #Windenergie op land
 • Saba onderzoekt haalbaarheid van windenergie

  © 2020 Pondera Consult
 • #Adviseur
 • #Haalbaarheidsonderzoek
 • #Saba
 • #Windenergie op land
 • CrossWind wint aanbesteding windpark Hollandse Kust (noord)

  Consortium CrossWind, een joint venture van Shell in Nederland en Eneco, is blij met de gunning van de aanbesteding van het subsidievrije windpark op zee Hollandse Kust (noord). Pondera feliciteert Eneco en Shell met het behalen van dit fantastische resultaat.

  © 2020 Pondera Consult
 • #Adviseur
 • #Nederland
 • #Plan / project-MER (Milieueffectraportage)
 • #Vergunningaanvragen
 • #Windenergie op zee
 • Plan voor windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding vastgesteld

  © 2020 Pondera Consult
 • #Adviseur
 • #Geluidstudie
 • #Nederland
 • #Plan / project-MER (Milieueffectraportage)
 • #Ruimtelijk planvorming
 • #Slagschaduwstudie
 • #Vergunningaanvragen
 • #Windenergie op land
 • Pondera, CE Delft en BRO aan de slag met Programma Energiehoofdstructuur

  In samenwerking met CE Delft gaan BRO en Pondera onder de raamovereenkomst MER / RIP de integrale effectenanalyse (IEA) voor het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) uitvoeren. De effectanalyse is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  © 2020 Pondera Consult
 • #Adviseur
 • #Nederland
 • #Windenergie op land
 • Certificaat voor Haliade-X 12 MW

  © 2020 Pondera Consult
 • #Nederland
 • #Projectontwikkelaar
 • #Windenergie op zee
 • Pondera werkt mee aan Net op zee IJmuiden Ver

  © 2020 Pondera Consult
 • #Adviseur
 • #Nederland
 • #Plan / project-MER (Milieueffectraportage)
 • #Windenergie op zee
 • Geothermie, de toekomst voor duurzame warmte

  © 2020 Pondera Consult
 • #Adviseur
 • #Geothermie
 • #Nederland
 • Molenaarswoningen: oplossing of probleem?

  © 2020 Pondera Consult
 • #Adviseur
 • #Nederland
 • #Vergunningaanvragen
 • #Windenergie op land
 • Publicatie regioadvies Net op Zee: Hollandse Kust west Beta

  © 2020 Pondera Consult
 • #Adviseur
 • #Nederland
 • #Plan / project-MER (Milieueffectraportage)
 • #Windenergie op zee
 • Studenten TU Delft bezoeken Haliade-X

  © 2020 Pondera Consult
 • #Nederland
 • #Projectontwikkelaar
 • #Windenergie op zee
 • Laad meer berichten