Pondera werkt zowel voor marktpartijen als overheden, op zowel gemeentelijk, provinciaal als rijksniveau. Zo verzorgen we milieu- en ruimtelijke verkenningen, helpen we met energievisies en beleidskaders voor duurzame energieprojecten, kunnen we een volledig planMER voor u opstellen en maken we bestemmings- en inpassingsplannen voor energie gerelateerde projecten. Omdat we ook de kant van de markt en de concrete projectrealisatie goed kennen, weten we precies wat er nodig is om projecten uiteindelijk technisch, financieel en organisatorisch uitvoerbaar te maken. Voorbeelden hiervan zijn: