Ons team | Werken bij | Vacatures

 

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat moet worden aangepakt. Emissies van broeikasgassen, met name koolstofdioxide, moeten grotendeels worden beperkt. Pondera wil een rol spelen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Wij doen dit door de transitie naar een hernieuwbaar energiesysteem te ondersteunen.

Het belangrijkste doel van Pondera is het inzetten van natuurlijke hulpbronnen om in onze energiebehoeften te voorzien. De elementen – aarde, wind, water en zon – zijn overvloedige en hernieuwbare energiebronnen. Gelukkig zijn ze overal. Deze waardevolle en vrij beschikbare bronnen kunnen worden omgezet in bruikbare energiedragers zoals elektriciteit en warmte en vervolgens worden getransporteerd naar de plaatsen waar we ze nodig hebben. Als vraag en aanbod niet in evenwicht zijn, moet energie worden opgeslagen – met behulp van batterijen of door groene stroom om te zetten in waterstof – voor later gebruik.

Sinds de start van ons bedrijf in 2007 hebben wij duurzame energieprojecten helpen realiseren voor onze klanten. In sommige gevallen investeren we mee in deze projecten.

Onze ervaring met projectontwikkeling stelt ons in staat beleidsmakers te adviseren bij het opstellen van beleid voor duurzame energie dat aansluit bij de dagelijkse praktijk. Lees hier meer over onze werkwijze.

Pondera’s track record in offshore wind begon met één van ‘s werelds eerste offshore windparken in Nederland.

Op het gebied van onshore wind hebben we grootschalige projecten ontwikkeld in uitdagende omgevingen met veel belanghebbenden. Kleinschalige projecten en zogenaamde hybride projecten – bijvoorbeeld zon-PV en batterijen – worden echter ook steeds belangrijker. Pondera is betrokken geweest bij de ontwikkeling van meer dan 10 GW aan duurzame-energieprojecten, waarvan ongeveer 1 GW is vergund en/of in voorbereiding voor bouw.

Met al onze diensten en projecten dagen wij onszelf uit om continu te verbeteren, op basis van de volgende kernwaarden:

  • Betrokkenheid bij de behoeften van onze klanten en partners
  • Creatieve oplossingen met behulp van betrouwbare en bewezen technieken
  • Hoog serviceniveau
  • Langdurige professionele relaties