Over ons

Een zorgvuldig evenwicht tussen energiebehoeften en effecten op het milieu en omgeving.

Ons klimaat

De essentie van klimaatverandering is dat door menselijke activiteiten de concentratie van broeikasgassen te veel toeneemt. Dit leidt tot een stijging van de zeespiegel, overstromingen van rivieren en verstoring van de wereldwijde water- en voedselvoorziening. Bovendien verbruiken we door onze toenemende behoefte aan energie, in een snel tempo eindige grondstoffen, zoals olie en gas. We staan dus voor de enorme uitdaging om de komende jaren vorm te geven aan een daadkrachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Hierbij spelen nieuwe energievormen (wind, zon, biomassa), de benodigde infrastructuur en ook opslagvormen (batterijen, water en waterstof) een essentiële rol.

Onze rol

Pondera Consult is opgericht om haar steentje bij te dragen aan duurzame oplossingen voor energie-, klimaat- en milieuvraagstukken. Meer specifiek helpen wij onze klanten met het identificeren en realiseren van hernieuwbare energieprojecten zoals wind, zon en energie-infrastructuur. Pondera Consult is bekend vanwege haar betrokkenheid bij grote windenergieprojecten op land en op zee. Maar we werken ook aan vele andere projecten. In totaal hebben we een wind- en zonvermogen van ruim 6 GW tot vergunning gebracht, waarvan ruim 1 GW inmiddels gebouwd is.

Onze kernwaarden

• Betrokkenheid bij het onderwerp en de belangen van onze klanten.
• Creatief in het vinden van oplossingen.
• Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
• Een duurzame relatie met onze klanten in een ontspannen en plezierige sfeer.