Over ons

Ons streven is een zorgvuldig evenwicht tussen energiebehoeften en effecten op het milieu.
Pondera is afgeleid uit het Latijn en staat voor “balanceren” of “afwegen”

De essentie van klimaatverandering is dat door menselijke activiteiten de concentratie van broeikasgassen toeneemt. Dit leidt tot een stijging van de zeespiegel, overstromingen van rivieren en verstoring van de wereldwijde water- en voedselvoorziening. Bovendien verbruiken we door onze toenemende behoefte aan energie, in een snel tempo eindige grondstoffen, zoals olie en gas. We staan dus voor de enorme uitdaging om de komende jaren vorm te geven aan een daadkrachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Hierbij spelen nieuwe energievormen (wind, zon, biomassa) en ook opslagvormen (water, waterstof en batterijen) een essentiële rol.

Duurzame oplossingen

Pondera Consult is opgericht om haar steentje bij te dragen aan duurzame oplossingen voor energie-, klimaat- en milieuvraagstukken. Meer specifiek proberen wij met onze specialisten en met onze klanten hernieuwbare energieprojecten, zoals wind en zon, te identificeren en te realiseren. Pondera Consult is bekend vanwege haar betrokkenheid bij grote windenergieprojecten op land en op zee. Maar we werken ook aan vele kleinere projecten. In totaal hebben we een windvermogen van ruim 4 GW tot vergunning gebracht, is ruim 1 GW inmiddels gebouwd  en is een volume van 3 tot 4 GW in procedure.

Wind Minds

In 2014 hebben we een nieuw bedrijf opgericht: Wind Minds. Mecal uit Enschede is mede-eigenaar van dit bedrijf. Wind Minds richt zich op internationale advisering op het terrein van duurzame on- en offshore energieopwekking. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Wind Minds.

Onze kernwaarden

• Betrokkenheid bij het onderwerp en de belangen van onze klanten.
• Creativiteit in het vinden van oplossingen.
• Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
• Een duurzame relatie met onze klanten in een ontspannen en plezierige sfeer.