SVG 1

Dion Oude Lansink

Technisch Adviseur Duurzame EnergieTerug naar ons team

Dion Oude Lansink is meer dan 20 jaar werkzaam als specialist akoestiek en vergunningsprocedures. Zijn werkgebied bij Pondera strekt zich uit van het verzorgen van vergunningen tot het uitvoeren van akoestische onderzoeken en rapportages in het kader van de m.e.r. en vergunningsaanvragen onder de Wabo.

Met ervaring aan zowel de zijde van de aanvrager als van het bevoegd gezag kan Dion zich goed inleven in alle betrokken partijen. Hij ziet het als een uitdaging om een goede balans te vinden tussen de wensen van de aanvrager, de politiek en de omwonenden op een wijze die de voortgang van het betreffende project zoveel mogelijk bevordert. Hij is oplossingsgericht, betrouwbaar, open en heeft oog voor de wensen van de klant.

Opleidingen en werkgevers

Dion Oude Lansink studeerde af aan de Technische Universiteit Delft op de richting Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Vanaf 1998 tot 2005 is hij werkzaam geweest als adviseur en projectleider voor TNO afdeling geluid in Delft en explosieveiligheid in Rijswijk. In dit kader genoot hij tevens de opleiding Hogere Akoestiek in Antwerpen. De werkzaamheden bij TNO betroffen geluidberekeningen en -metingen aan weg- en vliegverkeer, maar ook rond schietbanen in opdracht van Defensie.

Na enkele jaren in het buitenland te hebben gewoond en gewerkt trad hij in 2009 in dienst bij een commercieel adviesbureau als projectleider en bedrijfsadviseur op het gebied van milieuvergunningen (Wabo) en ruimtelijke ordening met als specialisatie akoestiek. Ook is hij in die periode via detachering werkzaam geweest bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid als vergunningverlener milieu in naam van diverse gemeenten en de Provincie Zuid Holland.

Sinds 2014 is Dion in dienst bij Pondera als specialist vergunningen en techniek.

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten