Gitte Hanegraaf is in september 2022 begonnen als adviseur duurzame energie bij Pondera. Met haar multidisciplinaire achtergrond, leergierigheid en open houding zet Gitte zich graag in voor projecten binnen het team Milieu en Ruimte. Door haar studie-achtergrond heeft Gitte ervaring met de sociaal-maatschappelijke aspecten van duurzame energieprojecten. Als adviseur houdt ze zich bezig met onder andere haalbaarheidsonderzoeken en het opstellen van milieueffectrapportages. Duurzaamheid en het beperken van klimaatverandering zijn belangrijke onderwerpen voor Gitte, en met die passie wil ze projecten tot een goed einde brengen om zo de energietransitie te versnellen.

Opleiding

Gitte heeft in 2022 de masteropleiding International Development Studies afgerond aan de Universiteit Utrecht. Tijdens deze studie heeft ze zich vooral beziggehouden met het sociaal-maatschappelijke aspect van de energietransitie. Daarvoor volgde ze de bacheloropleiding Arts & Culture met de major Political Culture aan de Universiteit Maastricht. Tijdens haar bachelor richtte ze zich op de sociaal geografische thema’s globalisering, sociale ongelijkheid en duurzaamheid.

terug naar team