Janno Heger is in maart 2023 gestart als adviseur duurzame energie binnen  team Milieu & Ruimte. Met een voortvarende aanpak draagt hij bij aan de realisatie van diverse wind- en zonprojecten, zowel voor projectontwikkelaars als overheden. Janno werkt in de praktijk aan het opstellen van milieueffectrapportages, het doen van ruimtelijke verkenningen (inclusief GIS-analyses) en het aanvragen van vergunningen. Het geeft hem energie om concrete stappen te kunnen zetten naar meer opwekcapaciteit van hernieuwbare energie, waarbij hij oog blijft houden voor de omgeving. Kenmerkend voor Janno is zijn analytische blik waarmee hij de diepere adviesvraag vanuit de klant op tafel krijgt. Door deze centraal te stellen, is hij in staat echt advies-op-maat te geven. 

 

Opleiding en voormalige werkgevers 

Janno is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit met een bachelor in Bodem, Water, Atmosfeer (2017) en een mastergraad gericht op Earth and Environment (2020). In zijn studie werd veel aandacht besteed aan stromingsleer en -dynamica en aan de interactie tussen lucht, bodems en onderliggend grondwater. Dit begrip van wisselwerking tussen de elementen en het systeemdenken neemt Janno graag mee bij het geven van advies. 

 

Nadat Janno begin 2020 zijn studie afrondde, ging hij aan de slag als subsidieadviseur. In die functie hielp hij bedrijven hun technische, vaak duurzaam gerelateerde innovatie financieel mogelijk te maken. Als adviseur stond hij tussen overheden met subsidiegelden en bedrijven in. Gaandeweg raakte hij bekend met state-of-the-art technieken voor waterstofproductie, energieopslag en de inspecties van windturbines, maar ook met duurzaam energiebeleid van regionale en nationale overheden en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven. Deze kennis vormt een goede achtergrond voor zijn werk bij Pondera.  

terug naar team