Joost zet zich binnen Pondera voornamelijk in als adviseur duurzame energie en als Country Director voor Pondera Vietnam.

In zijn rol als adviseur is hij vooral betrokken bij de planfase van duurzame energieprojecten. Zijn multidisciplinaire achtergrond maakt hem inzetbaar op een breed scala aan onderwerpen. Hij heeft tal van verkenningsstudies uitgevoerd, waarbij de sociale, politieke, technische, financiële en ecologische haalbaarheid van projecten uitgebreid zijn onderzocht. Joost beschikt verder over uitgebreide kennis van gespecialiseerde thema’s zoals windklimaatstudies, energieopbrengstberekeningen, fotovisualisaties en berekeningen van business cases.

Joost is onderdeel van Pondera’s internationale team, waar hij is betrokken bij activiteiten op het gebied van adviesverlening en projectontwikkeling in voornamelijk de Azië-regio. Business development vormt ook een belangrijk onderdeel van zijn takenpakket. Sinds eind 2021 is Joost bovendien woonachtig in Vietnam waar hij als Country Director verantwoordelijk is voor Pondera’s dienstverlening aldaar.  

Via zijn werk bij Pondera probeert Joost actief bij te dragen aan de mondiale energietransitie.

Opleiding

Tijdens de bachelor Bodem, Water & Atmosfeer in Wageningen vergrootte Joost zijn kennis en inzicht over technische aardkundige processen en klimaatsverandering. Hij vervolgde zijn opleiding met de master Energy Science aan de Universiteit Utrecht om zich zo te kunnen focussen op één van de mogelijke oplossingen voor klimaatopwarming: duurzame energieopwekking. Naast zijn masteropleiding voltooide Joost in 2015 het speciale Climate-KIC Master Label, een programma dat studenten traint om de transitie naar duurzaamheid te realiseren. Van 2021 tot 2023 was hij onderdeel van het Young Expert Program (YEP) vanuit de Nederlandse overheid.

Sinds begin 2016 werkt Joost bij Pondera.

terug naar team