Marjolein Pigge heeft zeer ruime ervaring in integrale ruimtelijke beleids- en planvorming en ruimtelijk bestuursrecht (bestemmingsplannen, structuurvisies, plan- en projectMER’s) en ook al weer heel wat jaren  specifiek in de duurzame energie, met name zon en wind. Haar kennis en werkveld strekt zich uit over de volle breedte van de fysieke leefomgeving en ruimtelijke ordening, op verschillende schaalniveaus en zowel in de stedelijk als in landelijk gebied, voor overheden en het bedrijfsleven, maar ook specifiek op ruimtelijke planvorming bij wind- en zonne-energieprojecten.

Binnen Pondera is Marjolein in de rol van senior adviseur eindverantwoordelijk voor projecten op het gebied van duurzame energie. Deze hebben veelal de vorm van haalbaarheidsstudies, (plan)MER, maar ook specifiek ruimtelijke plannen zoals inpassings- en bestemmingsplannen en goede ruimtelijke onderbouwingen. Hierbij wordt (toekomstige) wet- en regelgeving (waaronder ook de Omgevingswet) vertaald naar de projecten, plannen en adviezen.

Marjolein heeft in een project vaak de rol om vanuit een brede deskundigheid en kennis de opdrachtgever te helpen de vraag helder te krijgen en tot een praktische en passende aanpak te komen, waarbij het plan of project juridisch-planologisch haalbaar is. Kenmerkend voor Marjolein is de enthousiaste benadering en aansturing van projecten met een brede integrale ruimtelijke kennis.

Opleiding en werkgevers

Marjolein Pigge is in 1996 afgestudeerd op het gebied van ruimtelijke ordening en planologie aan de NHTV in Breda en heeft daarna een deeltijdstudie post-HBO stedenbouwkundige techniek gevolgd als ook diverse cursussen op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht en Omgevingswet en projectmanagement. Na beleidsadviseur bij gemeenten heeft zij jarenlange ervaring opgedaan als projectleider, teamleider en adviseur bij onder meer Royal Haskoning. Na een periode als interim adviseur en projectleider heeft zij zich in augustus 2012 aangesloten bij Pondera.

terug naar team