Martijn is sinds maart 2023 directeur van Pondera Consult. In die rol stuurt hij met enthousiasme het team van adviseurs aan en bouwt verder aan de groeiende organisatie die een steeds grotere rol speelt in de energietransitie.

Martijn is een adviseur met zowel oog voor de inhoud als voor het proces. Door zijn achtergrond als bestuurskundige en zijn ervaring bij IWACO (later Royal Haskoning), gemeente Heerenveen en nu Pondera heeft hij een brede kennis op het gebied van milieu, energie en duurzaamheid en ervaring met zowel beleidsontwikkeling en –implementatie als concrete projectrealisatie en toepassing van inhoudelijke eisen.

Binnen Pondera is de kern van het werk van Martijn het aansturen en begeleiden van besluitvormingsprocessen, stakeholdermanagement en het opstellen van rapportages voor de realisatie van windparken (haalbaarheid, MER en vergunningen). Voor een aantal grote projecten bewaakt Martijn permit compliance tijdens de bouwfase. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de documentatie in de projectfinanciering van een aantal grootschalige windparken (>100 MW) in het kader van de due diligence. Martijn is daarmee goed ingevoerd in zowel de ontwikkel-, financierings-, als bouwfase van grootschalige energieprojecten.

Martijn is enthousiast en heeft een grote mate van openheid. De open communicatie in combinatie met een positieve instelling maakt dat Martijn in complexe processen en situaties zich staande houdt en het belang van de klant weet te bewaken. Daarnaast combineert hij aandacht voor inhoudelijke kwaliteit met oog voor de context waarin deze zijn plaats heeft, zoals bestuurlijke verhoudingen of besluitvormingsprocessen. Hij houdt de blik gericht op het gewenste resultaat en de volgende stap voor de klant.

 

Opleiding en vorige werkgevers

In 2001 is Martijn afgestudeerd als bestuurskundige aan de Universiteit Twente met als specialisatie milieu. Inmiddels werkt hij sinds 2008 bij Pondera. Tijdens zijn loopbaan heeft Martijn verschillende cursussen gedaan ten aanzien van communicatie, project management en accounting.

terug naar team