SVG 1

Paul Janssen

Team Manager Milieu en RuimteTerug naar ons team

Paul Janssen is als adviseur inzetbaar voor verschillende facetten van milieu en duurzaamheid. Zijn expertise ligt vooral in complexe vraagstukken rond de energietransitie, in beleidsadvies, toestemmingsprocedures, waaronder m.e.r. en vergunningen en in het koppelen van de juiste personen in een dergelijk traject. De afgelopen 10 jaar heeft Paul ruime ervaring opgedaan met diverse haalbaarheidsonderzoeken, milieueffectrapportages en vergunningentrajecten voor windenergie, grootschalige zon pv projecten en met (strategisch) energiebeleidsadvies.

Binnen Pondera heeft hij een tweeledige functie. Als team manager is hij verantwoordelijk voor de aansturing en dagelijkse gang van zaken van het team milieu en ruimte, waarin een vijftiental adviseurs werkzaam zijn. Naast deze rol houdt hij zich inhoudelijk bezig met projecten, voornamelijk met de planvorming in de eerste fase, milieueffectrapportages en met complexe vergunningentrajecten. Hierbij is hij een van de specialisten Wet natuurbescherming en goed ingevoerd in de regionale energiestrategie├źn in Nederland.

Paul heeft naast de bestuurlijk-juridische insteek ook ervaring met meer technische vraagstukken die in deze processen een rol spelen, zoals slagschaduw- en zichtbaarheidsanalyses, dijkveiligheid en visualisaties. Zijn kwaliteiten liggen vooral in het snel schakelen tussen de bestuurlijke, juridische en technische kant van een project. Dit stelt hem in staat om de gevolgen van keuzes die gemaakt worden aan het begin van het project te overzien in het kader van de later te doorlopen juridische procedure en verdere vertaling naar de bijvoorbeeld aanbesteding en uitvoering.

Opleiding en werkgevers

Paul Janssen is in 2009 afgestudeerd als Milieu-Maatschappijwetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierna is hij zijn loopbaan begonnen bij Pondera en uitgegroeid tot een van de vaste krachten van het team van Pondera.

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten