Vergunningaanvragen

Een vergunning of ontheffing is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Bij vrijwel alle (wind)energie-initiatieven zijn er meerdere vergunningen en/of ontheffingen nodig. Welke vergunningen nodig zijn, is onder andere afhankelijk van de locatie en de effecten van het voornemen.

Pondera Consult kan u adviseren in welke vergunningen er nodig zijn en kan deze voor u aanvragen. Hierbij verzorgen wij tevens alle benodigde inhoudelijke onderzoeken die voor de vergunningaanvragen benodigd zijn. Daarnaast kan Pondera Consult u helpen bij de planning van het vergunningentraject (wanneer vraag je welke vergunning aan), het houden van overzicht in de te doorlopen procedures en het contact met de verschillende bevoegde gezagen.

FacebookTwitterLinkedInEmail